GRACPE

El GRACPE centra els seus estudis en la formació de les societats complexes i els camins que segueixen el seu desenvolupament, intentant explicar-ne les diferents trajectòries. La seva recerca s’enquadra en tres línies d’investigació l’arqueologia protohistòrica de la Mediterrània centreoccidental, l’arqueologia clàssica i l’Egipte antic així com diverses línies transversals d’arqueologia del conflicte, arqueobiològia, arqueometria i digitalització de béns mobles culturals.

> Archaide (new system for the automatic recognition of archaeological pottery)

> Projecte de recerca arqueològica sobre els campaments militars d'època republicana en el curs inferior de l'EbreProjecte de recerca arqueològica sobre els campaments militars d'època republicana en el curs inferior de l'Ebre

> ARQUB (Cultura material i arqueomètrica)

> ARQUB (facebook)

> Tecnolonial (facebook)

> GlobalPottery (facebook)