GRACPE


El Grup de Recerca d'Arqueologia Clàssica i Protohistòrica de la Universitat de Barcelona es va construir l'any 1994. i des d'aquesta data ha obtingut regularment la renovació com a grup de recerca reconegut i finançat per la Generalitat de Catalunya.

Els objectius de recerca del GRACPE es centren en la comprensió dels processos de canvi sociocultural que condueixen a la formació dels estats arcaics i al seu desenvolupament històric, dins d'un marc teòric que s'inspira essencialment en el materialisme cultural i en la perspectiva del sistema mundial.

El GRACPE s'estructura en tres grups de treball, que centren respectivament la seva activitat en l'arqueologia clàssica i la protohistòria del Mediterrani occidental.Línies de recerca dins el GRACPE

PRÓMAC.La línia d'arqueologia clàssica s'articula en tres àmbits corresponents a Arquitectura i urbanisme, Ceramologia i Arqueologia Subaquàtica respectivament.

ARQUB. L'arqub és una unitat de recerca orientada a promoure els estudis sobre cultura material, preferentment sobre ceràmiques arqueològiques, que incorporin els treballs arqueomètrics.

AO. L'Objectiu principal de la línia de recerca de l'Antic Orient se centra en l'anàlisi de la formació i desenvolupament de les societats complexes de la Mediterrània occidental durant el primer mil·lenari abans de la nostra era.

GRACPE
El Grup de Recerca d'Arqueologia Clàssica, Protohistòrica i Egipcia de la Universitat de Barcelona es va construir l'any 1994. i des d'aquesta data ha obtingut regularment la renovació com a grup de recerca reconegut i finançat per la Generalitat de Catalunya.

Els objectius de recerca del GRACPEes centren en la comprensió dels processos de canvi sociocultural que condueixen a la formació dels estats arcaics i al seu desenvolupament històric, dins d'un marc teòric que s'inspira essencialment en el materialisme cultural i en la perspectiva del sistema mundial.

El GRACPE s'estructura en tres grups de treball, que centren respectivament la seva activitat en l'arqueologia clàssica i la protohistòria del Mediterrani occidental.

Línies de recerca dins el GRACPE

PRÓMAC. La línia d'arqueologia clàssica s'articula en tres àmbits corresponents a Arquitectura i urbanisme, Ceramologia i Arqueologia Subaquàtica respectivament.

ARQUB. L'arqub és una unitat de recerca orientada a promoure els estudis sobre cultura material, preferentment sobre ceràmiques arqueològiques, que incorporin els treballs arqueomètrics.

AO. L'Objectiu principal de la línia de recerca de l'Antic Orient secentra en l'anàlisi de la formació i desenvolupament de les societats complexes de la Mediterrània occidental durant el primer mil·lenari abans de la nostra era.