Textos Docents

Protohistoria Mediterránea

Francisco Gracia Alonso, Glòria Munilla Cabrillana. Col.lecció: Textos Docents, Universitat de Barcelona, 1995. 87 pàg. ISBN: 84-475-1111-1.

Pràctiques de Prehistòria

M. Mercè Bergadà Zapata, J. Nadal Lorenzo, A. Cebrià Escuer, R. Álvarez Arza. Col.lecció: Textos Docents, Universitat de Barcelona 209, 102. pàg. ISBN: 84-8338-228-8.

6768