Mail de la Secció de Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de Barcelona

Gestió

Dr. XAVIER MANGADO LLACH

Coordinador de la Secció

Dra. CATALINA MAS FLORIT

Secretària Acadèmica

CARLA RUBIO

Secretaria

Dra. VERÓNICA MARTÍNEZ FERRERAS

Coordinadora del Màster Estudis Avançats en Arqueologia

Dr. SANTIAGO RIERA MORA

Cap d'estudis Grau Arqueologia

Dr. PAUL REYNOLDS

Comissió de Biblioteques

Dra. MERCÈ BERGADÀ

Comissió de Doctorat

Dra. ALESSANDRA PECCI

Coordinadora de Laboratori
971399814999100103104