Publicacions Eventuals

La recerca sense la difusió posterior de les dades obtingudes i de les anàlisis històriques derivades no té cap sentit. Les idees bàsiques del pensament de Bosch Gimpera i que va traslladar als seus deixebles, i aquests al seu torn a les generacions següents: recerca, protecció del patrimoni i difusió, van tenir resposta en les sèries de publicacions endegades a la Universitat de Barcelona, construint al llarg d’un quart de segle un corpus documental que va ser pioner en el seu moment i que, en l’actualitat —transcorregudes quatre dècades des de la fi de les edicions— continuen constituint una base de dades excepcional.

La sèrie Publicaciones Eventuales, que catalanitzaria el seu nom com Publicacions Eventuals a principi del any vuitanta, no va tenir una línea específica pel que fa als seus títols, que respondran preferentment als treballs realitzats pel propi Maluquer i els seus col·laboradors més propers al Institut. Amb tot, i a partir del primer volum aparegut l’any 1960, es poden, però, establir algunes agrupacions. En primer lloc, les actes dels Symposia de Prehistoria Peninsular, els més transcendents van ser el primer a Pamplona el 1959 (PE 1, 1960) i el de Jerez de la Frontera l’any 1968 dedicat a la revisió del concepte de Tarteso (PE 13, 1969). Seguides dels volums integrats en el Corpus de Sepulcros Megalíticos de España (PE, 17 i 18, 1970 i 1971, i altres ja fora de la sèrie) i les monografies resultat de les tesis doctorals de les principals col·laboradores de Maluquer, entre les que destaquen les de Marina Picazo Gurina, Las cerámicas áticas de Ullastret (PE 28, 1977), Anna Maria Rauret Dalmau, La metalurgia del Bronce en la Edad del Hierro (PE 25, 1976), Mercedes Vegas, Cerámica común romana del Mediterráneo occidental (PE 22, 1973) i Maria Eugenia Aubet Semmler, Marfiles orientalizantes de Praeneste (PE 19, 1970-1971). Entre les altres monografies algunes es van convertir, per la seva innovació, en referents en la recerca arqueològica a Espanya que han prolongat en el temps la seva incidència, com ara l’estudi pioner de Ana Maria Muñoz Amilibia, Pebeteros ibéricos en forma de cabeza femenina (De Coroplastia ibérica I) (PE 5, 1963), Rosario Navarro Sáez, Las fíbulas en Cataluña (PE 16, 1970), i el mateix Maluquer amb un dels seus treballs més representatius, Epigrafía prelatina de la Península Ibérica (PE 12, 1969). D’altres recolliren actes de congressos com Segovia y la arqueología romana. Symposium de Arqueología Romana (PE 27, 1977), el editat per P. de Palol, II Reunió d'Arqueologia Paleocristiana Hispànica, Montserrat, 2-5 novembre 1978, IX Symposium de Prehistòria i Arqueologia Peninsular (PE 31, 1982) o els estudis dedicats a Lluís Pericot (Estudios dedicados al Prof. Dr. Luis Pericot, PE 23, 1973). Tot i la publicació més espaiada en el temps, la sèrie Publicacions Eventuals es publicà fins l’any 1982, amb un total de 32 volums.

La raó per l’esgotament de la sèrie cal cercar-la en els problemes per obtenir recursos econòmics —tot i que el treball de Maluquer es va caracteritzar per implicar múltiples institucions com ara la Diputació Foral de Navarra o la Diputació de Girona en el finançament d’alguns títols—, i el canvi d’interessos del mateix Maluquer de Motes, que va iniciar l’any 1973 una nova col·lecció —també a la Universitat de Barcelona— sota l’epígraf Programa de Investigaciones Protohistóricas (PIP), coparticipat amb el CSIC, amb un volum signat per Joan Maluquer, Marina Picazo i María de los Ángeles del Rincón Martínez, La necrópolis ibérica de la Bobadilla, Jaén (PIP I, 1973), en la que s’aplegaran els seus treballs als jaciments de la primera Edat del Ferro en les comarques del Baix Ebre i el Montsià, les necròpolis ibèriques andaluses i, especialment, les tres primeres monografies sobre el palau-santuari de Cancho Roano (Zalamea de la Serena, Badajoz), sens dubte el projecte més emblemàtic de la seva darrera etapa professional, a més d’incloure els estudis de Maria Eugenia Aubet sobre la necròpolis de Setefilla (Lora del Río, Sevilla). Maluquer, en aquesta època, continuava impulsant des de la Universitat la publicació dels darrers volums de la sèrie Fontes Hispaniae Antiquae (vegeu les edicions de les FHA a aquesta mateixa web) i dels treballs d’un nou grup de recerca que també liderà, el NACREM (Nucli Arqueològic Català de Recerques en Estudis Mediterranis), que quedaren integrats dins de la sèrie de les Publicacions Eventuals (J. Maluquer de Motes i R. Pallarès, El Palau-Santuari de Zalamea de la Serena, Badajoz (Extremadura), PE 32, 1981 i J. Maluquer de Motes et al., Catàleg Provisional dels Poblats Ibèrics del Principat de Catalunya, PE 33, 1982).

Publicaciones Eventuales és un reflex de l’activitat i la personalitat de Joan Maluquer de Motes que aconseguirà editar en un quart de segle quasi mig centenar de monografies entre totes les sèries en les que treballà. La seva tasca configurà una inestimable difusió de la recerca que es va desenvolupar al voltant de les càtedres de Prehistòria i Arqueologia i del Institut d’Arqueologia i Prehistòria a la Universitat de Barcelona, una línea que va finalitzar amb el seu impulsor però que ha estat represa pels equips de recerca consolidats integrats actualment a la Secció de Prehistòria i Arqueologia del Departament d’Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona que compten amb quatre línies pròpies de monografies i la revista Pyrenae.

Francisco Gracia Alonso

 

1960 – 1982 / 33 números publicats / Institut d’Arqueologia i Prehistòria de la Universitat de Barcelona

(1) Maluquer de Motes, J. (dir.) 1960. Primer Symposium de Prehistoria de la Península Ibérica, septiembre 1959 (ponencias), Pamplona, Institución Príncipe de Viana - Instituto de Arqueología, Diputación Foral de Navarra - Universidad de Barcelona, Publicaciones eventuales n.º 1, 384 p. + figures + làms.

(2) Maluquer de Motes, J.; Muñoz, A.M.; Blasco, F. 1960. Cata estratigráfica en el poblado de "La Pedrera", en Vallfogona de Balaguer, Lérida, Instituto de Arqueología, Universidad de Barcelona, Publicaciones eventuales n.º 2, 80 p. + 21 figs. + VI làms.

(3) Maluquer de Motes, J. 1961. Nuevos hallazgos de la cultura del vaso campaniforme en la Meseta, Instituto de Arqueología, Universidad de Barcelona, Publicaciones eventuales n.º 3, 16 p. + 5 figs. + VII làms.

(4) Maluquer de Motes, J. (dir.) 1963. Problemas de la Prehistoria y de la Arqueología Catalanas, II Symposium de Prehistoria Peninsular, octubre 1962, Instituto de Arqueología, Universidad de Barcelona, Publicaciones eventuales n.º 4, 300 p. + 2 mapes + IX làms.

(5) Muñoz, A. M. 1963. Pebeteros ibéricos en forma de cabeza femenina (De Coroplastia ibérica I), Instituto de Arqueología, Universidad de Barcelona, Publicaciones eventuales, n.º 5, 44 p. + 1 quadre + 3 figs. + IX làms.

(6) Rosselló Bordoy, G. 1963. El túmulo escalonado de So'n Oms (Palma de Mallorca), Instituto de Arqueología, Universidad de Barcelona, Publicaciones eventuales n.º 6, 34 p. + 5 figs. + IV làms.

(7) Maluquer de Motes, J. 1964. Notas sobre la cultura megalítica navarra, Instituto de Arqueología y Prehistoria, Universidad de Barcelona, Publicaciones eventuales n.º 7, 61 p.+ 24 figs. + XXVIII làms.

(8) Vegas, M. 1964. Clasificación tipológica preliminar de algunas formas de la cerámica común romana, Instituto de Arqueología y Prehistoria, Universidad de Barcelona, Publicaciones eventuales, n.º 8, 50 p. + 46 figs.

(9) Muñoz, A. M. 1965. La cultura neolítica catalana de los «sepulcros de Fosa», Instituto de Arqueología y Prehistoria, Universidad de Barcelona, Publicaciones eventuales n.º 9, 420 p. + 109 figs. + XL làms.

(10) Maluquer de Motes, J.; Oliva, M. 1965. Hallazgo de dracmas y divisores ampuritanos en las excavaciones de Ullastret, Instituto de Arqueología y Prehistoria, Universidad de Barcelona, Publicaciones eventuales n.º 10, 42 p. + 1 fig. + VI làms.

(11) Maluquer de Motes, J. (dir.) 1966. Problemas de la Prehistoria y de la Etnología Vascas, IV Symposium de Prehistoria Peninsular, Diputación Foral de Navarra, Institución Príncipe de Viana, Instituto de Arqueología y Prehistoria, Universidad de Barcelona, Pamplona-Barcelona, Publicaciones eventuales n.º 11, 374 p. + gràfics + làms.

(12) Maluquer de Motes, J. 1968. Epigrafía prelatina de la Península Ibérica, Instituto de Arqueología y Prehistoria, Universidad de Barcelona, Publicaciones eventuales n.º 12, 190 p. + XXII làms.

(13) Maluquer de Motes, J. (dir.) 1969. Tartessos y sus problemas, V Symposium Internacional de Prehistoria Peninsular, The William L. Bryant Fondation, Instituto de Arqueología, Universidad de Barcelona, Publicaciones eventuales n.º 13, 420 p. + 84 figs. + 108 làms.

(14) Maluquer de Motes, J. (dir.) 1969. La colección arqueológica «Víctor Català». I. Monedas ampuritanas, massaliotas e ibéricas halladas en Ampurias, Instituto de Arqueología y Prehistoria, Universidad de Barcelona, Publicaciones eventuales n.º 14, 70 p.

(15) Aubet, M. E. 1969. La cueva d'Es Cuyram (Ibiza), Instituto de Arqueología y Prehistoria, Universidad de Barcelona, Publicaciones eventuales, n.º 15, 66 p. + X làms.

(16) Navarro, R. 1970. Las fíbulas en Cataluña, Instituto de Arqueología y Prehistoria, Universidad de Barcelona, Publicaciones eventuales, n.º 16, 124 p.

(17) Cura, M.; Ferran, A.M. 1970. Sepulcros megalíticos de la Sierra de Roda (Alto Ampurdán, Gerona). Corpus de Sepulcros Megalíticos, España: Fascículo 6, Instituto de Arqueología y Prehistoria, Universidad de Barcelona, Publicaciones eventuales, n.º 17, 16 p. + 19 fitxes dobles.

(18) Cura, M.; Ferran, A.M. 1971. Sepulcros megalíticos de la Vall de Cabó (Alto Urgel, Lérida), Corpus de Sepulcros Megalíticos, España: Fascículo 7, Instituto de Arqueología y Prehistoria, Universidad de Barcelona, Publicaciones eventuales n.º 18, 16 p. + 17 fitxes dobles.

(19) Aubet, M. E. 1970-71. Los marfiles orientalizantes de Praeneste, Instituto de Arqueología y Prehistoria, Universidad de Barcelona, Publicaciones eventuales n.º 19, 213 p. + XXXVII làms + XII p. prèvies.

(20) Maluquer de Motes, J. 1972. Proceso histórico económico de la primitiva población peninsular, Instituto de Arqueología y Prehistoria, Universidad de Barcelona, Publicaciones eventuales n.º 20, 87 p.

(21) Junyent, E.; Baldellou, V. 1972. Una vivienda ibérica de Mas Boscà, Instituto de Arqueología y Prehistoria, Universidad de Barcelona, Publicaciones eventuales n.º 21, 67 p. + XVI làms.

(22) Vegas, M. 1973. Cerámica común romana del Mediterráneo occidental, Instituto de Arqueología y Prehistoria, Universidad de Barcelona, Publicaciones eventuales, n.º 22, 162 p.

(23) D.A. 1973. Estudios dedicados al Prof. Dr. Luis Pericot, Instituto de Arqueología y Prehistoria, Universidad de Barcelona, Publicaciones eventuales n.º 23, 441 p. + XXXVI p. prèvies.

(24) D. A 1974. Prehistoria y arqueología de las Islas Baleares, VI Symposium de Prehistoria Peninsular, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares, Instituto de Arqueología y Prehistoria, Universidad de Barcelona, Publicaciones eventuales, n.º 24.

(25) Rauret, A. M. 1976. La metalurgia del bronce en la Península Ibérica durante la Edad Hierro, Instituto de Arqueología y Prehistoria, Universidad de Barcelona, Publicaciones eventuales, n.º 25, 168 p. + XXXIII làms. + VIII p. prèvies.

(26) Vidal de Brandt, M. M. 1975. La iconografía del grifo en la Península Ibérica, Instituto de Arqueología y Prehistoria, Universidad de Barcelona, Publicaciones eventuales, n.º 26, 151 p. + V làms.

(27) D. A. 1977. Segovia y la arqueología romana. Symposium de Arqueología Romana, Instituto de Arqueología y Prehistoria, Universidad de Barcelona, Publicaciones eventuales, n.º 27, 396 p. + làms.

(28) Picazo, M. 1977. La cerámica ática de Ullastret, Servicio de Excavaciones Arqueológicas, Diputación Provincial de Gerona, Instituto de Arqueología y Prehistoria, Universidad de Barcelona, Publicaciones eventuales, n.º 28, 146 p. + XXIV láminas + XI p. prèvies.

(29) Barral i Altet, X. 1978. Les mosaïques romaines et médiévales de la Regio Laietana. Barcelone et ses environs, Instituto de Arqueología y Prehistoria, Universidad de Barcelona, Publicaciones eventuales, n.º 29, 166 p., + 3 figs., + CXI láms., + 2 láms. desplegables + XXIII p. prèvies.

(30) Esteva, L. 1979. Sepulcros megalíticos del Alto Ampurdán (Girona), Instituto de Arqueología y Prehistoria, Universidad de Barcelona – Servicio de Investigaciones Arqueológicas, Diputación de Girona, Publicaciones eventuales, n.º 30, 18 p. + XVI làms. + 22 fitxes dobles.

(31) Palol, P. de (ed.) 1982. II Reunió d'Arqueologia Paleocristiana Hispànica, Montserrat, 2-5 novembre 1978, IX Symposium de Prehistòria i Arqueología Peninsular, Institut d’Arqueologia i Prehistòria, Universitat de Barcelona – Abadia de Montserrat, Publicaciones eventuales, n.º 31, 454 p., 98 p. de lám. (pag. var, algunes pleg.), [11] p. de lám. (algunes pleg.) + XV p. prèvies.

(32) Maluquer de Motes, J.; Pallarès, R. 1981. El Palau-Santuari de Zalamea de la Serena, Badajoz (Extremadura), Institut d’Arqueologia i Prehistòria, Universitat de Barcelona, Publicaciones eventuales, n.º 32, 34 p., XIV làm.

(33) Maluquer de Motes, J. et al. 1982. Catàleg Provisional dels Poblats Ibèrics del Principat de Catalunya, Institut d’Arqueologia i Prehistòria, Universitat de Barcelona, Publicaciones eventuales, n.º 33, 64 p.