Altres publicacions

II Reunió Arqueologia Paleocristiana

II Reunió d'Arqueologia Paleocristiana Hispànica : IX Symposium de Prehistòria i Arqueologia Peninsular : Montserrat, 2-5 novembre 1978. ISBN: 9788430045761. Disponible en pdf

Centenari del naixement de Miquel Tarradell

Històries Troyanes Joker. Auriga la revista del món Clàssic, Núm 102 maig 2020. Disponible en pdf

Althiburos III La nécropole protohistorique d'Althiburos-massif du Ksour

Col·lecció Documenta, 30. Institut Català d'Arqueologia Clàssica. 372 p., ISBN: 978-84-946298-3-9

El jaciment de Sant Antoni de Calaceit i el poblament ibèric de les comarques del Matarranya i la Terra Alta. 2017.

JORNET NIELLA, RAFEL., 2017, El jaciment de Sant Antoni de Calaceit i el poblament ibèric de les comarques del Matarranya i la Terra Alta. Monografies del Museu d'Arqueologia de Catalunya-Barcelona 15. MAC. Barcelona. 298 p.

La Basilica di San Severo a Classe. Scavi 2006

A.AUGENTI, N. CHRISTIE, J. LASZLOVSKY & G. RIPOLL (eds.) DISCI/Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna - Archeologia, Bononia University Press, Bologna,2017, 264 p. ISBN 978-88-6923-174-2

L'Edat de la Pedra (facsimil de l'edició de 1916)

Pere Bosch Gimpera PROLEG DE F. GRACIA ALONSO I J. M. FULLOLA PERICOT. BARCELONA, 2016, 40 p.

Historical Archaeology and Archaeometry for Societies in Contact

Buxeda i Garrigós, J., Madrid i Fernández M., Iñañez, J. G. (ed), 2015, GlobalPottery 1. BAR International Series 2761, Archaeopress, Oxford. ISBN: 978-1-4073-1423-5

Contextos ceràmics d’època altoimperial en el Mediterrani occidental

Roca Roumens, M., Madrid i Fernández, M., Celis i Betriu R. (ed), 2014, Universitat de Barcelona, Barcelona. ISBN: 978-84-616-1751-7

Proyecto Cosa: intervenciones arqueológicas de la Universidad de Barcelona en la ciudad romana

Roca Roumens, M., Madrid i Fernández, M., Celis i Betriu R. (ed), 2013, Universitat de Barcelona, Barcelona. ISBN: 978-84-616-1750-0

Arqueologia funerària al nord-est peninsular (segles VI-XII)

Núria MOLIST i Gisela RIPOLL (edit.). ’Olèrdola 3.1 y 3.2, Museu d’Arqueologia de Catalunya, Barcelona, 2012, 494 p., il. b/n, ISBN 978-84-393-8933-0.

La Universitat de Barcelona. Història dels ensenyaments (1450-2010)

Josep M. Fullola Pericot (Coordinador) / Francesc Gracia Alonso (Coordinador) / Jordi Casassas i Ymbert (Coordinador) Universitat de Barcelona, 2010. 208 pàg.

República, Universitat i Autonomia 1931-1939. La República i la Universitat de Barcelona

Catàleg de l'exposició. Universitat de Barcelona, 2009. 124 pàg.

El sueño de una generación . El crucero universitario por del Mediterráneo de 1933

Francisco Gracia, Josep M. Fullola i Pericot Universitat de Barcelona, 2006. 534 pàg.

El pasado presente. Arqueología de los paisajes en la Hispania romana.

Ariño Gil, Enrique / Palet i Martinez, J. M. / Gurt i Esparraguera, J.M. Publicacions UB. 2004. 232 pàg.

58 anys i 7 dies. Correspondència de Pere Bosch Gimpera a LLuis Pericot (1914-1974)

Francisco Gracia, Josep M. Fullola, Francesc Vilanova. Universitat de Barcelona, 2004. 474 pàg.

Études historico-archéologiques sur Héracléopolis Magna

Padró, Josep. Publicacions UB. 1999. 376 pàg.

Protohistòria. Pobles i cultures a la Mediterrània entre els segles XIV i II a.C.

Francisco Gracia Alonso, Glòria Munilla Cabrillana. Biblioteca Universitària 1. Edicions Universitat de Barcelona. 1997. 435 pàg. ISBN: 84-89829-15-2.

Activitat Científica

J.M. Gurt i Esparraguera, Francesc Gràcia i Alonso (Coord.). Recerca en Arqueologia (Universitat de Barcelona). 1996.

New egyptian-type documents from the Mediterranean littoral of the Iberian Peninsula before the Roman conquest.

Josep Padró I Parcerisa. Orientalia Monspeliensia VIII, Institut d'Égyptologie-URA 1068 du CNRS. Ed. Université Paul Valéry - Université de Barcelone - Societat Catalana d'Egiptologia. 1995. 228 pàg. + 100 làmines. ISBN: 2-905 397 86-1.

Althiburos III La nécropole protohistorique d'Althiburos-massif du Ksour

Col·lecció Documenta, 30. Institut Català d'Arqueologia Clàssica. 372 p., ISBN: 978-84-946298-3-9

1671661371261257311712312212453565962546557606358138