Altres publicacions

Althiburos III La nécropole protohistorique d'Althiburos-massif du Ksour

Col·lecció Documenta, 30. Institut Català d'Arqueologia Clàssica. 372 p., ISBN: 978-84-946298-3-9

El jaciment de Sant Antoni de Calaceit i el poblament ibèric de les comarques del Matarranya i la Terra Alta. 2017.

JORNET NIELLA, RAFEL., 2017, El jaciment de Sant Antoni de Calaceit i el poblament ibèric de les comarques del Matarranya i la Terra Alta. Monografies del Museu d'Arqueologia de Catalunya-Barcelona 15. MAC. Barcelona. 298 p.

La Basilica di San Severo a Classe. Scavi 2006

A.AUGENTI, N. CHRISTIE, J. LASZLOVSKY & G. RIPOLL (eds.) DISCI/Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna - Archeologia, Bononia University Press, Bologna,2017, 264 p. ISBN 978-88-6923-174-2

L'Edat de la Pedra (facsimil de l'edició de 1916)

Pere Bosch Gimpera PROLEG DE F. GRACIA ALONSO I J. M. FULLOLA PERICOT. BARCELONA, 2016, 40 p.

Historical Archaeology and Archaeometry for Societies in Contact

Buxeda i Garrigós, J., Madrid i Fernández M., Iñañez, J. G. (ed), 2015, GlobalPottery 1. BAR International Series 2761, Archaeopress, Oxford. ISBN: 978-1-4073-1423-5

Contextos ceràmics d’època altoimperial en el Mediterrani occidental

Roca Roumens, M., Madrid i Fernández, M., Celis i Betriu R. (ed), 2014, Universitat de Barcelona, Barcelona. ISBN: 978-84-616-1751-7

Proyecto Cosa: intervenciones arqueológicas de la Universidad de Barcelona en la ciudad romana

Roca Roumens, M., Madrid i Fernández, M., Celis i Betriu R. (ed), 2013, Universitat de Barcelona, Barcelona. ISBN: 978-84-616-1750-0

Arqueologia funerària al nord-est peninsular (segles VI-XII)

Núria MOLIST i Gisela RIPOLL (edit.). ’Olèrdola 3.1 y 3.2, Museu d’Arqueologia de Catalunya, Barcelona, 2012, 494 p., il. b/n, ISBN 978-84-393-8933-0.

La Universitat de Barcelona. Història dels ensenyaments (1450-2010)

Josep M. Fullola Pericot (Coordinador) / Francesc Gracia Alonso (Coordinador) / Jordi Casassas i Ymbert (Coordinador) Universitat de Barcelona, 2010. 208 pàg.

República, Universitat i Autonomia 1931-1939. La República i la Universitat de Barcelona

Catàleg de l'exposició. Universitat de Barcelona, 2009. 124 pàg.

El sueño de una generación . El crucero universitario por del Mediterráneo de 1933

Francisco Gracia, Josep M. Fullola i Pericot Universitat de Barcelona, 2006. 534 pàg.

El pasado presente. Arqueología de los paisajes en la Hispania romana.

Ariño Gil, Enrique / Palet i Martinez, J. M. / Gurt i Esparraguera, J.M. Publicacions UB. 2004. 232 pàg.

58 anys i 7 dies. Correspondència de Pere Bosch Gimpera a LLuis Pericot (1914-1974)

Francisco Gracia, Josep M. Fullola, Francesc Vilanova. Universitat de Barcelona, 2004. 474 pàg.

Études historico-archéologiques sur Héracléopolis Magna

Padró, Josep. Publicacions UB. 1999. 376 pàg.

Protohistòria. Pobles i cultures a la Mediterrània entre els segles XIV i II a.C.

Francisco Gracia Alonso, Glòria Munilla Cabrillana. Biblioteca Universitària 1. Edicions Universitat de Barcelona. 1997. 435 pàg. ISBN: 84-89829-15-2.

Activitat Científica

J.M. Gurt i Esparraguera, Francesc Gràcia i Alonso (Coord.). Recerca en Arqueologia (Universitat de Barcelona). 1996.

New egyptian-type documents from the Mediterranean littoral of the Iberian Peninsula before the Roman conquest.

Josep Padró I Parcerisa. Orientalia Monspeliensia VIII, Institut d'Égyptologie-URA 1068 du CNRS. Ed. Université Paul Valéry - Université de Barcelone - Societat Catalana d'Egiptologia. 1995. 228 pàg. + 100 làmines. ISBN: 2-905 397 86-1.

Althiburos III La nécropole protohistorique d'Althiburos-massif du Ksour

Col·lecció Documenta, 30. Institut Català d'Arqueologia Clàssica. 372 p., ISBN: 978-84-946298-3-9

1371261257311712312212453565962546557606358138