REGLAMENT DE LA SECCIÓ DE PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DEL DEPARTAMENT D’HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

La Secció de Prehistòria i Arqueologia forma part del Departament d’Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona. Està integrada per les àrees de Prehistòria i d’Arqueologia, i duu a terme les funcions que li són pròpies segons el Reglament del Departament d’Història i Arqueologia, de la Facultat de Geografia i Història i de l’Estatut de la Universitat de Barcelona o de les normes que el desenvolupin.