Arqueo Mediterrània

Arqueo Mediterrània és una sèrie miscel·lània que té com a objectiu la publicació de treballs de recerca i de col·loquis i reunions científiques promoguts des de l’àrea de l’arqueologia de la Universitat de Barcelona. Els volums publicats inclouen diverses tesis doctorals, monografies d’excavacions i, entre altres, les actes de cinc de les sis reunions internacionals d’arqueologia celebrades fins al moment a Calafell.