Althiburos III La nécropole protohistorique d'Althiburos-massif du Ksour

Althiburos III La nécropole protohistorique d'Althiburos-massif du Ksour

Althiburus

Col·lecció Documenta, 30. Institut Català d'Arqueologia Clàssica

372 p.
ISBN: 978-84-946298-3-9
Tarragona, 2018
Preu: 45 euros
Distribuïdor: Pórtico

icac.cat