Arqueologia funerària al nord-est peninsular (segles VI-XII)

Arqueologia funerària al nord-est peninsular (segles VI-XII)

Núria MOLIST i Gisela RIPOLL (edit.)

Olèrdola 3.1 y 3.2, Museu d’Arqueologia de Catalunya,

Barcelona, 2012, 494 p., il. b/n, ISBN 978-84-393-8933-0.

La publicació és un estat de la qüestió sobre el món de la mort i el culte als morts a la Catalunya actual en el trànsit entre l’antiguitat tardana i l’edat mitja, fruit de la reunió organitzada conjuntament l’any 2009 per el MAC-Olèrdola i  la Facultat d'Història de la Universitat de Barcelona. L'obra reuneix trenta estudis, els primers centrats en valorar l’aportació de figures cabdals com han estat els professors Alberto del Castillo i Manuel Riu o obres com Acta Mediævalia i Catalunya Romànica i en concretar l'estat actual del coneixement i de la recerca científica sobre les necròpolis. Cementiris principalment cristians, quedant en segon terme els de les dues cultures coetànies, la jueva i la musulmana. Un total de vint-i-tres articles responen tant a estudis d’abast territorial com d’altres monogràfics que composen el gruix del volum. Dins el marc cronològic predefinit, els treballs s'ordenen seguint una disposició geogràfica, a partir de Tarraco, amb el seu importantíssim conjunt de necròpolis de l’antiguitat tardana, per acabar al Penedès, amb Olèrdola, paradigma dels cementiris alt medievals cristians.

http://www.mac.cat/Publicacions/Monografies/Monografies-d-Olerdola