Contextos ceràmics d’època altoimperial en el Mediterrani occidental

Contextos ceràmics d’època altoimperial en el Mediterrani occidental

Roca Roumens, M., Madrid i Fernández, M., Celis i Betriu R. (ed)

2014, Universitat de Barcelona, Barcelona. ISBN: 978-84-616-1751-7