Contextos ceràmics d'època romana tardana i de l'alta edat mitjana (segles IV-X). Taula Rodona.

Contextos ceràmics d'època romana tardana i de l'alta edat mitjana (segles IV-X). Taula Rodona.

M. Comas, J.M. Gurt, A. López, P. Padros, M. Roca, Editors

Amb la col·laboració de: Xavier Bermúdez López. Marta Portillo Ramírez i Alejandro Ros Mateos.

Arqueo Mediterrània 2. Treballs de l'Àrea d'Arqueologia dela Universitat de Barcelona, 1997. 347 pàg.