De las comunitats locals als estats arcaics: la formació de les societats complexes a la costa del Mediterrani occidental

De las comunitats locals als estats arcaics: la formació de les societats complexes a la costa del Mediterrani occidental

Maria Carme Belarte, Joan Sanmartí (editors científics).

Homenatge a Miquel Cura

Actes de la III Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell, 25 al 27 de novembre del 2004)

Arqueomediterrània 9. 2006. pàg.