Dr. Jaume Noguera Guillén

Dr. Jaume Noguera Guillén

Professor titular

Formació acadèmica

- Llicenciat en Història a la Universitat de Barcelona (1994)

- Becari predoctoral FRD a la Universitat de Barcelona (1997-200)

- Professor associat a la Universitat de Barcelona (2000-2012)

- Doctorat en Història a la Universitat de Barcelona (2006)

- Investigador postdoctoral a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (2008-2010)

- Professor Titular d’Arqueologia (2012)

Docència

- Secretari del Consell d’Estudis del Grau d’Arqueologia, membre del Consell d’Estudis del Grau d’Història.

- Coordinador de les assignatures Metodologia Arqueològica I, Pràctiques II (Grau d’Arqueologia), Arqueologia (Grau d’Història); Fonaments d’Arqueologia (Grau Conservació i Restauració).

Línies de Recerca

Evolució del poblament protohistòric en el curs inferior de l’Ebre.

Necròpolis d’incineració protohistòriques al sud de Catalunya.

Guerra i conflicte al nord-est peninsular en època romanorepublicana (segles III-I aC)

Protohistòria del món númida a Tunisia oriental i llur relació amb la civilització púnica i romana.

Projectes (actualment vigents)

Grup de Recerca d’Arqueologia Clàssica, Protohistòrica i Egípcia. 2014-2016. Administració finançadora: AGAUR. Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (Gen. Cat.) Referència: 2014 SGR 1501. Investigador Principal: Joan Sanmartí Grego.
Ideología, demografía y organización social. Estudio diacrónico de la necrópolis megalítica del entorno de Althiburos entre la Protohistoria y el Bajo Imperio. 2013-2016. Administració finançadora: Ministerio de Economia y Competitividad. Referència: HAR2012-39189-C02-01. Investigador Principal: Joan Sanmartí Grego

Guerra i conflicte al nord-est de la Península ibèrica en època romanorepublicana (segles III-I aC). 2014-2017. Administració finançadora: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Referència: 2014/100755 Investigador Principal: Jaume Noguera Guillén.

El primer mil·leni AC als territoris del curs inferior de l'Ebre: la formació, desenvolupament i dissolució de la cultura ibérica. 2014-2017. Administració finançadora: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Referència: 2014/ 100756. Investigador Principal: Joan Sanmartí Grego.

Publicacions

Belarte, M. C.; Malgosa, A.; Noguera, J.; Olmos, P.; Piga, G. (2013): “Las Necrópolis protohistóricas tumulares de Cataluña meridional: el ejemplo de Sebes (Flix, Tarragona)”, Trabajos de Prehistoria 70-2, 295-314.

Noguera, J., Principal, J., Ñaco, T. (2013): “La actividad militar y la problemática de su reflejo arqueológico: el caso del NE de la Citerior (218-45 a.C.)”. M. Navarro, F. Cadiou (ed.), La guerre et ses traces. Conflits et sociétés en Hispanie à l’époque de la conquête romaine (IIIe-Ier s. av. J.-C.). Bordeaux: 19-44.

Noguera, J.; Ble, E.; Valdés, P. (2013): La Segona Guerra Púnica en el nord-est d’Ibèria: una revisió necessària. 10è Premi d’Arqueologia Memorial Josep Barberà i Farràs, Societat Catalana d’Arqueologia.

Noguera, J. (2014): “El jaciment de Tres Cales (l’Ametlla de Mar, Tarragona). De praesidium a mutatio?”, Cartes, T., Farnós, A. (ed.): Entre Tarraco i l'Ebre. L'Ametlla de Mar a l'antiguitat, Museu de les Terres de l'Ebre i Ajuntament de l'Ametlla de Mar.

Noguera, J.; Asensio, D.; Ble, E.; Jornet, R. (2014): “The beginnings of the Roman conquest of Hispania. Archaeological evidence of the assault and destruction of the Iberian city of Castellet de Banyoles (Tivissa, Tarragona)”, Journal of Roman Archaelogy, 27, 60-81.