Dr. Joan Sanmartí Grego

Dr. Joan Sanmartí Grego

Catedràtic d'Universitat

Formació acadèmica

Doctor en Prehistòria i Història Antiga per la Universitat de Barcelona (títol de tesi : La Laietània ibèrica. Estudi d’Arqueologia i Història).

Acadèmic numerari de l’Institut d’Estudis Catalans.

Professor invitat a la Universitat de Chicago (2009) i a la Universitat de Montpeller (2013)

Director del Grup de Recerca d’Arqueologia Clàssica, protohistòrica i Egípcia de la UB.

Membre del Comité Scientifique del LabexArchimède (Université de Montpellier III Paul-Valéry)

Membre de la Comissió de Recerca d’Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Premi ICREA Acadèmia 2009

Membre de la Comissió Assessora de la llei sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista (2007)

Línies de Recerca

Projectes vigents (com Investigador Principal)

El canvi sociocultural a la Cessetania oriental (Penedés i Garraf) durant la Protohistòria i l’època romano republicana.Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Durada des de 2014-2017.

El primer mil·leni AC als territoris del curs inferior de l’Ebre: la formació, desenvolupament idissolució de la cultura ibèrica. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Durada des de 2014-2017.

Ideología, demografía y organización social. Estudio diacrónico de la necrópolis megalítica del entorno de Althiburos entre la Protohistoria y el Bajo Imperio. Ministerio de Economia y Competitividad. Durada des de 2013-2015.

Publicacions destacades

Sanmartí, J., « Long Term Social Change in Iron Age Northern Iberia (c. 700-200 BC) », The Cambridge Prehistory of the Bronze and Iron Age Mediterranean, edited by A. Bernard Knapp and Peter van Dommelen, Cambridge University Press, 2015, 454-487.

Sanmartí, J. « Interactions coloniales, cuisine et formes de consommation en Ibérie septentrionale », Contacts et acculturations en Méditerranée occidentale. Hommages à Michel Bats, BIAMA, 15, 2015, 171-183.

Kallala, N.; Sanmartí, J.; Jornet, R.; Belarte, M.C.; Canela, J.; Chérif, S.; Campillo, J.; Montanero, D.; Miniaoui, S.: Bermúdez, X.; Fadrique, T.; Revilla, V.; Ramon, J.; Ben Moussa, M, « La nécropole mégalithique de la région d'Athiburos, dans le massif du Ksour (Gouvernorat du Kef, Tunisie). Fouille de trois monuments » Antiquités Africaines, 49, 2014, 15-52.

Sanmartí, J.; Kallala, N.; Belarte, M.C.; Ramon, J.; Maraoui-Telmini, B.; Jornet, R.; Miniaoui, S., « Filling gaps in the Eastern Maghreb’s Protohistory: the Althiburos archaeological project (El Kef, Tunisia) », Journal of African Archaeology, 10, 2012, 21-44

Sanmartí, J.; Asensio, D.; Miró, M.T.; Jornet, R., « El Castellet de Banyoles (Tivissa): Una ciudad ibérica en el curso inferior del río Ebro », Archivo Español de Arqueología 85, 2012, 43-63.

Kallala, N.; Sanmartí, J. (dir.), Althiburos I. La fouille dans l'aire du capitole et dans la nécropole méridionale, Sèrie Documenta 18, Institut Català d'Arqueologia Clàssica (443 ps), Tarragona, 2011.