Economia agropecuària i canvi social a partir de les restes bioarqueològiques. El primer mil·lenni aC a la Mediterrània occidental

Economia agropecuària i canvi social a partir de les restes bioarqueològiques. El primer mil·lenni aC a la Mediterrània occidental

Sílvia Valenzuela-Lamas, Núria Padrós, Maria Carme Belarte, Joan Sanmartí

Actes de la V Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell, 16 al 18 d'abril de 2009)

Sílvia Valenzuela-Lamas, Núria Padrós, Maria Carme Belarte, Joan Sanmartí

Arqueo Mediterrània 12. 2011. pàg. (pdf)