II Reunió Arqueologia Paleocristiana

II Reunió Arqueologia Paleocristiana

Altres publicacions

II Reunió d'Arqueologia Paleocristiana Hispànica : IX Symposium de Prehistòria i Arqueologia Peninsular : Montserrat, 2-5 novembre 1978. ISBN:  9788430045761. Disponible en pdf