Jornades d'arqueologia i Tecnologies informació i la comunicació: Recerca, Difusió. Barcelona 13 i 14 de abril

Jornades d'arqueologia i Tecnologies informació i la comunicació: Recerca, Difusió. Barcelona 13 i 14 de abril

Francesc Gràcia, Josep Maria Gurt, Cèsar Carreras, Gloria Munilla (editors científics)

Arqueomediterrània 7. 2001. 244 pàg.

La voluntat d'aquestes Jornades a la UB és exposar en públic quines són les aportacions concretes que les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) estan proporcionant en el camp de l'arqueologia. Es tracta d'explicar de forma entenedora per a un públic ampli, sense possibles coneixements previs, com les Tecnologies de la Informació i Comunicació contribuixen a millorar la recerca, docència i difusió de l'arqueologia.