L'espai domèstic i l'organització de la societat a la protohistòria de la Mediterrània occidental (Ier mil·lenni aC)

L'espai domèstic i l'organització de la societat a la protohistòria de la Mediterrània occidental (Ier mil·lenni aC)

Maria Carme Belarte (editors científics).

Actes de la IV Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell, 6 al 9 de març del 2007)

Arqueomediterrània 11. 2009. pàg. (pdf)