Les estructures socials protohistòriques a la Gàl·lia i a Ibèria.

Les estructures socials protohistòriques a la Gàl·lia i a Ibèria.

M. Carme Belarte, Dominique Garcia i Joan Sanmartí (ed.)

Homenatge a Aurora Martín i Enriqueta Pons. Actes de la VII Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell (Calafell, 7 al 9 de març de 2013)

Arqueo Mediterrània, 14 | 2015 (pdf)