Les fàcies ceràmiques d'importació a la costa ibèrica, les Balears i les Pitiüses durant el segle III aC i la primera meitat del segle II aC.

Les fàcies ceràmiques d'importació a la costa ibèrica, les Balears i les Pitiüses durant el segle III aC i la primera meitat del segle II aC.

Torres, J., Sanmartí, J., Asensio, D., Principal, J. (editors científics).

Arqueomediterrània 4. 1998. 249 pàg

L’objectiu del col·loqui les actes del qual es recullen en aquest volum és millorar el coneixement sobre les fàcies ceràmiques d’importació a les diferents zones de la Mediterrània nord-occidental. D’una part, intentant precisar-ne la cronologia, per a la qual cosa és fonamental l’existència d’una important sèrie de dates històriques amb les quals, amb més o menys seguretat, és possible de relacionar aquests conjunts. D’una altra part, analitzant-ne la composició, per tal de copsar el paper econòmic de cadascuna de les àrees de producció que van alimentar les àrees receptores durant aquest període.