New egyptian-type documents from the Mediterranean littoral of the Iberian Peninsula before the Roman conquest.

New egyptian-type documents from the Mediterranean littoral of the Iberian Peninsula before the Roman conquest.

Josep Padró i Parcerisa.

Orientalia Monspeliensia VIII, Institut d'Égyptologie-URA 1068 du CNRS. Ed. Université Paul Valéry - Université de Barcelone - Societat Catalana d'Egiptologia. 1995. 228 pàg. + 100 làmines. ISBN: 2-905 397 86-1.

Des de fa alguns anys estaven a l’espera del volum que conclou la sèrie que havia estat inaugurada l’any 1980 pel professor J. Padró Parcerisa amb la publicació dels documents egipcis o egipcitzants anteriors a la conquesta romana recollits a la costa mediterrània de la península Ibérica. Certs problemes d’edició n’havien retardat l’aparició que s’han solucionat a través de la Col·lecció "Orientalia Monspeliensia", editada per la Universitat Paul Valéry (Montpeller III). Finalment apareix la present obra que ha d’aportar molta llum no només a la difusió dels Ægyptiaca a través de la conca mediterrània, si no

també als nombrosos estudiosos que s’ocupen dels estudis púnics i fenicis així com de les comunitats indígenes peninsulars i al conjunt d’aquells que s’interessen per la vida de la gran mare de la que nasqueren les nostres civilitzacions.