Protohistòria. Pobles i cultures a la Mediterrània entre els segles XIV i II a.C.

Protohistòria. Pobles i cultures a la Mediterrània entre els segles XIV i II a.C.

Francisco Gracia Alonso, Glòria Munilla Cabrillana.

Biblioteca Universitària 1. Edicions Universitat de Barcelona.
 
1997. 435 pàg. ISBN: 84-89829-15-2.

La Mediterrània és el bressol de les estructures polítiques i socials que constitueixen el nucli fonamental de la nostra cultura, mitjançant el seu paper vertebrador de la relació d'homes i idees que acompanyen les migracions i el tràfic comercial. Aquest llibre planteja l'estudi dels processos formatius i el desenvolupament dels sistemes socials a l'àrea de la Mediterrània entre els segles XIV i II a.C., centrant-se especialment en els aspectes, socials i ideològics, trets que serveixen com a base per analitzar les característiques de les comunitats micèniques, ugarítica, dels pobles del mar, fenícies, tartèssiques, etrusques i ibèriques, com també les derivades del procés colonial grec a la Mediterrània central i occidental.