República, Universitat i Autonomia 1931-1939. La República i la Universitat de Barcelona

República, Universitat i Autonomia 1931-1939. La República i la Universitat de Barcelona

Catàleg de l'exposició.

Universitat de Barcelona, 2009. 124 pàg.

Una exposició i un catàleg que pretenen commemorar el 75è aniversari de l’adopció de l’Estatut d’autonomia de la llavors Universitat Autònoma de Barcelona.