Son Real. Necròpolis talayótica de la edad del hierro

Son Real. Necròpolis talayótica de la edad del hierro

J. Hernàndez Gasch

Arqueomediterrània 3. 1998. vol 1. 223 p. vol 2. 243p

L'obra consta de dos volums. El primer, que neix com una coautoria entre el professor Miquel Tarradell († 1995) i el Dr. Jordi Hernández-Gasch, presenta la memoria d'excavacions de la necrópolis de Son Real, que van ser realitzades en els anys seixanta pel primer dels autors. Es recullen els inventaris de materials, la descripció arquitectònica de les tombes i del desenvolupament de les excavacions, així com altres informacions generades per les investigacions posteriors, com les dades paleoantropològiques i paleopatològiques i les datacions radiocarbòniques obtingudes.

Compta també amb una abundantíssima informació gràfica, consistent en dibuixos dels objectes recuperats, de les estructures i fotografies del jaciment en el moment de l'excavació. El segon volum signat pel Dr. Jordi Hernández-Gasch és la seva tesi doctoral. En aquesta part, es realitza unaexhaustiva anàlisi i interpretació de totes les dades disponibles, des de els estudis de materials i de les estructures, a una proposta cronològica de periodització, un estudi paleodemogràfic i un assaig de reconstrucció del ritual funerari talaiòtic. S'empra com a referència la resta de dades arqueològiques procedents de l'àmbit cultural talaiòtic, especialment el mallorquí. Finalment, es discuteix l'altra gran necròpolis de l'àrea, l'Illa dels Porros, en tractar de l'entorn del jaciment, que s'ha arribat a definir com a veritable paisatge sagrat de l'edat del ferro balear. Aquest fet ha vingut reafirmat pel descobriment en la mateixa àrea dos santuaris, en el jaciment de Sa Punta des Patró