Tècniques constructives d'època ibèrica i experimentacióarquitectònica a la Mediterrània, Actes de la I Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell (Calafell, 20, 21 i 22 de gener del 2000).

Tècniques constructives d'època ibèrica i experimentacióarquitectònica a la Mediterrània, Actes de la I Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell (Calafell, 20, 21 i 22 de gener del 2000).

Belarte, M. C., Pou, J., Sanmartí, J., Santacana, J. (editors científics).

Arqueomediterrània 6. 2001. 244 pàg

La I Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell, celebrada el gener del 2000, ha reunit en un mateix debat a investigadors que treballen sobre l'experimentació arquitectònica a la Mediterrània. La trobada científica ha estat possible gràcies a la confluència de quatre institucions en un mateix objectiu, que és la posada en valor del patrimoni arqueològic. Les institucions organitzadores han estat els Departaments de Prehistòria, Historia Antiga i Arqueologia i el de Didàctica de les Ciències Socials de la Universitat de Barcelona, juntament amb el Patronat-Fundació "Castell de Calafell" i el propi Ajuntament de la vila que ha acollit als investigadors.

En aquestes jornades es van exposar els resultats de diversos projectes d'experimentació arquitectònica i presentació del patrimoni, dutes a terme en els darrers anys tant a l'Estat espanyol (reconstruccions fetes als jaciments de Numància, la Bastida de les Alcuses de Moixent o la ciutadella ibèrica de Calafell; experimentacions al laboratori de la UB a el Vendrell; propostes d'aplicació didàctica de l'arqueologia experimental fetes entorn de l'arquitectura prehistòrica al Vallès) com a l'estranger (experimentacions arquitectòniques del jaciment de Khirokitia a Xipre; presentació del jaciment d'àmbit urbà de Martigues a la Provença). Així mateix, algunes comunicacions van reflexionar entorn de la problemàtica de les tècniques constructives a la protohistòria mediterrània