Prehist2023 10 04 001

Tribut en memòria del professor Pere de Palol i Salellas
Girona 1923 - Barcelona 2005
 

Pere de Palol i Salellas, el mestre Palol, fou catedràtic d’arqueologia cristiana i medieval de la Universitat de Barcelona des de l’any 1970 fins el 1988, passant llavors a l’estatus de professor emèrit fins el 1995. Abans, des del 1956 va ocupar la càtedra d’arqueologia de la Universidad de Valladolid. Es formà com arqueòleg a la Universitat de Barcelona i des de els seus inicis ocupà diverses càrregues docents, primer com a professor ajudant (1945-1949), desprès com a professor adjunt per oposició (1949-1954) i finalment com a encarregat de càtedra (1954-1956).

La llarga vida acadèmica de Pere de Palol el portà a investigar sobre molts diversos temes que varen donar lloc a una extensíssima bibliografia (cf. recull bibliogràfic). En el seu pas per la Universidad de Valladolid i la Universitat de Barcelona, va formar un important nombre d’investigadors/es, fent escola, a les aules, al laboratori i al camp.

Des de la perspectiva que permet el pas del temps, la contribució de l’obra de Pere de Palol té un punt clau en el que és l’arqueologia cristiana i l’arqueologia de l’antiguitat tardana, el que a ell li agradava anomenar la Spätantike. El document arqueològic era l’element cabdal en la seva recerca, des de l’arquitectura a la cultura material, passant pels programes decoratius musius i escultòrics. Aplicà aquest paradigma en el món dels grans terratinents hispanoromans, en el complex entramat del regne visigot, així com en la cristianització del territori. Només cal recordar l’arquitectura domèstica, amb Pedrosa de la Vega o Puig Rom, junt amb basíliques com San Juan de Baños, El Bovalar i el grup menorquí, analitzades des del context arqueològic, estratigràfic i material, que foren, sens dubte, una nova manera d’afrontar la recerca. Molts de nosaltres continuem treballant en aquest marc ampli i polièdric.

La posada en valor i sistematització de totes les manifestacions materials del primer cristianisme a Hispania el portarà a la reflexió i a la recerca sobre les influencies mediterrànies, romanes i bizantines, però també les centreeuropees, llavors anomenades germàniques, que confluiran en la construcció d’una societat hispànica vertebrada pel cristianisme. El seu discurs segueix sent vàlid per a les generacions actuals d’investigadors/es.

El fet que arribés a la Universitat de Barcelona amb una càtedra d’arqueologia cristiana i medieval, la primera i l’única existent arreu de l’Estat durant molt temps, és el punt d’inflexió clau per copsar la importància que tingueren el seu ensenyament i la seva recerca. Historiogràficament va ser pioner obrint les portes a la disciplina de l’antiguitat tardana, avui reconeguda com un període històric amb entitat pròpia.

El tribut que fem en la seva memòria, semper fideles, oferint el seu recull bibliogràfic i l’accés a algunes de les seves publicacions, així com alguns escrits que ressalten el seu record, vol retre homenatge al seu mestratge i la seva obra.

Josep M. Gurt, Rosario Navarro, Gisela Ripoll i Francesc Tuset

Barcelona, setembre de 2023

red line2

Pere de Palol, la seva obra

Accés a algunes de les seves obres*

*vegeu el recull bibliogràfic al final

Palol, P. de, Bronces hispanovisigodos de origen mediterráneo. I, Jarritos y patenas litúrgicos, Instituto de Prehistoria Mediterránea, CSIC, Barcelona, 1950. pdf

Palol, P. de, Arqueología cristiana de la España romana (siglos IV-VI), CSIC, Instituto Enrique Flórez, Madrid-Valladolid, 1967. pdf

Palol, P. de, El castrum de les muralles de Puig Rom (Roses, Alt Empordà), Sèrie Monogràfica 22, Museu dʼArqueologia de Catalunya, Girona, 2004. pdf

Publicacions pòstumes de Pere de Palol

Palol, P. de, Bovalar, a P. C. Finney (ed.), The Eerdmans Encyclopedia of Early Christian Art and Archaeology, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan, 2017, 209-210. pdf

Palol, P. de, Gerona, a P. C. Finney (ed.), The Eerdmans Encyclopedia of Early Christian Art and Archaeology, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan, 2017, 586-587. pdf

Palol, P. de i Ripoll, G., Barcelona, a P. C. Finney (ed.), The Eerdmans Encyclopedia of Early Christian Art and Archaeology, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan, 2017, 166-167pdf

red line2

Pere de Palol, homenatjant el seu mestratge

Spania. Estudis d'Antiguitat Tardana oferts en homenatge al Professor Pere de Palol, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1996. pdf

Hispània i Roma. D’August a Carlemany. Congrés d’homenatge al Dr. Pere de Palol, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 3 vols. (36, 37 i 38, 1997), Girona, 36, 1997; 37, 1997; 38, 1997.

Pàtera d'Honor 2002 a Pere Palol i Salellas, Premi d'Arqueologia Catalana, Museu d'Arqueologia de Catalunya, Barcelona, 2002. pdf

red line2

Per conèixer millor a Pere de Palol

ARCHÉ I SALELLAS, E., L’arqueòleg Pere de Palol Salellas i el poble d’Agullana. Primera biografia de Pere de Palol (1923-2005), Institut d’Estudis Gironins, Girona, 2007.

BALCELLS, A., Pere de Palol i Salellas, Memòria Curs 2005-2006, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2006, 177-179.

BARRAL i ALTET, X., Pere Palol: amistat arqueològica i relacions internacionals, Hispània i Roma. D’August a Carlemany. Congrés d’homenatge al Dr. Pere de Palol, Annals de l'Institut d'Estudis Gironins 36, 1997, 25-36.

GENIS ARMADA, M. T., Pere de Palol i Salellas, el mestre d’arqueòlegs, a Personatges il·lustres de l’Alt Empordà, Acesa-Abertis, a.IAS Editorial, Esplugues de Llobregat, 2009, 21.

GURT, J. M., Paraules pronunciades en la inauguració de l’homenatge al professor Pere de Palol, Hispània i Roma. D’August a Carlemany. Congrés d’homenatge al Dr. Pere de Palol, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins 36, 1997, 21-24.

GURT, J.M., GUARDIA, M., PADRÓ, E. i RIPOLL, G., In memoriam Pere de Palol (1923-2005), Bulletin de l’Association pour l’Antiquité Tardive 14, 2005, 34-37.

GURT, J.M., GUARDIA, M. i RIPOLL, G., Pere de Palol i Salellas, Pyrenae, 36.2, 2005, 5-7.

GURT, J.M. i RIPOLL, G., Pere de Palol, Archivo Español de Arqueología 79, 2006, 7-8.

LAPLANA, J. de C., Lux Perpetua. Obsequis Fúnebres En memòria del Dr. Pere de Palol i Salellas, Barcelona, 2005 (Manuscrit inèdit del Pare Laplana llegit en l’ofici funeral celebrat el 7 de desembre de 2005). pdf

LÓPEZ VILAR, J. i MUÑOZ PUNZANO, R., La correspondencia entre Javier Cortes y Pedro de Palol, a C. Fernández i R. Bohigas (coords.), In durii regione romanitas. Estudios sobre la presencia romana en el valle del Duero en homenaje a Javier Cortes Álvarez de Miranda, Instituto de Prehistoria y Arqueología Sautuola, Diputación Provincial de Palencia, Palencia-Santander, 2012, 25-32.

LÓPEZ VILAR, J. i ROVIRA I SORIANO, J., Necrològiques, Butlletí Arqueològic. Reial Societat Arqueològica Tarraconense 27, 2005, 263-268.

MARTIN, A., Pere de Palol, una vida dedicada a l’Arqueologia, Revista de Girona 236, 2006, 30-33.

NAVARRO SÁEZ, R., Pere de Palol i Salellas, 1923-2005, a M. Tudela i P. Izquierdo (eds.), La Nissaga catalana del món clàssic, Auriga, Barcelona, 2011, 468-472. pdf

NOLLA, J. M., Crònica. Homenatge a Pere de Palol, Revista de Girona 174, 1996, 22-23.

NOLLA, J. M, Homenatge a Pere de Palol, Revista de Girona 183, 1997, 97. pdf

NOLLA, J. M., Presentació del Congrés d’homenatge a Pere de Palol Hispània i Roma. D’August a Carlemany, Hispània i Roma. D’August a Carlemany. Congrés d’homenatge al Dr. Pere de Palol, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins 36, 1997, 19-20.

OLMO, L., Ideología y arqueología: los estudios sobre el período visigodo en la primera mitad del siglo XX, a J. Arce y R. Olmos (eds.), Historiografía de la Arqueología y de la Historia Antigua de España (siglos XVIII-XX), Congreso Internacional, Madrid, 13-16 diciembre 1988, Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Ministerio de Cultura, Madrid, 1991, 157-160. pdf

PLANAS, X., Pere de Palol, l’estudiós del paleocristianisme, Revista de Girona 174, 1996, 24-29.

RIPOLL, G., Entrevista con el Prof. Pedro de Palol, Revista de Arqueología 31, 1983, 42-47. pdf

SERRANO MÉNDEZ, A., Pere de Palol i Salellas, Ex novo. Revista d’història i humanitats 3, 2006, 184-185.

SOLER i MASFERRER, N., Dr. Pere de Palol i Salellas: In memoriam, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins 47, 2006, 9-14.

TEJERIZO GARCÍA, C., Arqueología y nacionalismo en (el) movimiento: Apuntes sobre la arqueología de época visigoda durante el segundo Franquismo, ArqueoWeb 17, 2016, 144-162.

ULBERT, T., In Memoriam Pedro de Palol (1923-2005), Madrider Mitteilungen 48, 2007, 323-325. pdf

red line2

Informació continguda a internet

  •  Pedro de Palol Salellas  DB~e / Diccionario Biográfico electrónico. Real Academia de la Historia
  •  Pere de Palol i Salellas enciclopèdia.cat. Gran Enciclopèdia Catalana, Grup Enciclopèdia
  •  Palol i Salellas, Pere de MCN.Biografías.com. La web de las biografías J. A. Castro Martínez
  •  Repositori Pere de Palol i Salellas Dialnet (incomplet)

red line2

Notícies a la premsa (selecció)

  • Mor a Barcelona l'arqueòleg Pere de Palol. Europa Press / 05.12.2005 Vilaweb
  • In Memoriam Pedro de Palol SalellasAlicia Canto / 04.02.2007 Celtiberia.net
  • Els Palol. Pere, Miquel, Pere, Miquel Joaquim Nadal i Farreras / 13.03.2009 Diari de Girona
  • Pere de Palol Salellas Miquel Torns / 22.10.2009 El Punt Avui

red line2

Fons Dr. Pere de Palol

El llegat bibliogràfic i l’arxiu personal de Pere de Palol està dipositat a l’Institut d’Arqueologia Clàssica des de l’any 2006.

ICAC / Institut Català d'Arqueologia Clàssica

https://web.archive.org/web/20140113153302/http://www.palol.fons.icac.cat/

red line2

Bibliografia de Pere de Palol i Salellas

* Bibliografia de Pere de Palol i Salellas, preparada per Josep M. Gurt i Gisela Ripoll en base a dos reculls previs (Spania. Estudis d'Antiguitat Tardana oferts en homenatge al Professor Pere de Palol, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1996, pp. 17-24, J. Vilella i J. M. Gurt) i Pàtera d'Honor 2002 a Pere Palol i Salellas, Premi d'Arqueologia Catalana, Museu d'Arqueologia de Catalunya, Barcelona, 2002, pp. 33-42, J. M. Gurt i N. Molist) (09.2023).

Palol, P. de 1943, La necrópolis hallstáttica de Agullana, Ampurias V, 260-267. pdf
Palol, P. de, Maluquer de Motes, J. i Tomás, J. 1944, Avance de los hallazgos de la necrópolis de Agullana, Ampurias VI, 97-139. pdf
Palol, P. de 1946, Una lápida medieval de Santa María de Rosas, Analecta Sacra Tarraconensia XIX, 273-278.
1948, Una necrópolis de la Edad de Hierro descubierta en Camallera, Anales del Instituto de Estudios Gerundenses III, 252-256.
— 1948, Nuevas excavaciones de dólmenes del Alto Ampurdán, Anales del Instituto de Estudios Gerundenses III, 257-260.
— 1948, Museo Arqueológico Provincial de Gerona. Ingresos de 1948, Anales del Instituto de Estudios Gerundenses III, 271-272.
— 1949, Ponderales y exagia romanobizantinos en España, Ampurias XI, 127-150. pdf
— 1949, La cerámica estampada romanocristiana, Crónica del IV Congreso Arqueológico del Sudeste Español, Elche 1948, Cartagena, 450-469.
Almagro, M. i Palol, P. de 1949, Nuevos campos de urnas en el Languedoc y en el Rosellón, Pirineos 13-14, Saragossa, 547-565.
Palol, P. de 1949, Museo Arqueológico provincial de Gerona: Ingresos de 1949, Anales del Instituto de Estudios Gerundenses IV, 323-325.
— 1949, Las obras de restauración en San Pedro de Galligans, Ampurias XII, 244-245.
 
— 1950, Bronces hispanovisigodos de origen mediterráneo. I. Jarritos y patenas litúrgicos, Instituto de Prehistoria Mediterránea, CSIC, Barcelona. pdf
— 1950, Escultura de época hispanovisigoda en Gerona, Analecta Sacra Tarraconensia XXIII, 1-13.
— 1950, Los bronces del depósito hallado en el “Collet de Sant Antoni de Calonge” conservados en el Museo (de Gerona), Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales IX-X (1948-1949), Madrid, 66-74.
— 1950, Los incensarios de Aubenya (Mallorca) y Lladó (Gerona), Ampurias XII,1-19. pdf
— 1950, Romanocristianos y visigodos (Ensayo de síntesis históricoarqueológica), Ampurias XII, 239-241. pdf
— 1950, Fíbulas y broches de cinturón de época visigoda en Cataluña, Archivo Español de Arqueología XXIII (78), 73-98.
— 1950, La colección de lucernas romanas de cerámica procedentes de Ampurias en el Museo Arqueológico de Gerona, Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales IX-X (1948-1949), Madrid, 101-116.
— 1950, VI Congreso Arqueológico del Sudeste Español, Ampurias XII, 263.
— 1950, Museo Arqueológico Provincial de Gerona: Ingresos del año 1950, Anales del Instituto de Estudios Gerundenses IV, 271-272.
— 1951, Nuevos bronces visigodos en el Sur de Francia, Crónica del VI Congreso Arqueológico del Sudeste Español, Alcoy 1950, Cartagena, 248-254.
— 1951, 6 de junio de 1808: la batalla del Bruch, El Bruch III, 16, Barcelona.
— 1951, España en la Historia Antigua I: España arsenal del mundo, El Bruch III, 19, Barcelona.
— 1951, España en la Historia Antigua II: Mercenarios ibéricos en Sicilia, El Bruch III, 19, Barcelona.
— 1951, El Museo Arqueológico Provincial de Gerona: Ingresos del año 1951, Anales del Instituto de Estudios Gerundenses VI, 362-363.
— 1952, Una provincia occidental de arte paleocristiano, Zephyrus III, 41-48.
— 1952, Un vaso de terra sigillata de fábrica hispánica del Museo Arqueológico de Barcelona, Crónica del II Congreso Nacional de Arqueología, Madrid 1951, Saragossa, 465-473.
— 1952, Algunas piezas de adorno de arnés de época tardorromana e hispanovisigoda, Archivo Español de Arqueología XXV, 297-320.
— 1952, Descubrimiento y excavaciones de una basílica paleocristiana en la isla de Menorca (Baleares), Ampurias XIV, 214-216.pdf
— 1952, De exagia. Noticias de nuevos ponderales hallados en la Península Ibérica, Ampurias XIV, 217-218. pdf
Pericot, L., Corominas, J. M., Oliva, M., Riuró, F. i Palol, P. de 1952, La labor de la Comisaría Provincial de excavaciones arqueológicas de Gerona durante los años 1942 a 1948, Informes y Memorias 27, Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, Madrid.
Palol, P. de 1952, El cau de les Guilles, a L. Pericot, J. M. Corominas, M. Oliva, F. Riuró i P. de Palol, La labor de la Comisaría Provincial de excavaciones arqueológicas de Gerona durante los años 1942 a 1948, Informes y Memorias 27, Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, Madrid, 68-70.
— 1952, Excavaciones en Rosas, a L. Pericot, J. M. Corominas, M. Oliva, F. Riuró i P. de Palol, La labor de la Comisaría Provincial de excavaciones arqueológicas de Gerona durante los años 1942 a 1948, Informes y Memorias 27, Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, Madrid, 134-145.
— 1952, Descubrimiento e inicios de excavación de una villa romana en el llano de Rosas, a L. Pericot, J. M. Corominas, M. Oliva, F. Riuró i P. de Palol, La labor de la Comisaría Provincial de excavaciones arqueológicas de Gerona durante los años 1942 a 1948, Informes y Memorias 27, Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, Madrid, 159-161.
— 1952, El Castro hispanovisigodo de Puig Rom (Rosas), a L. Pericot, J. M. Corominas, M. Oliva, F. Riuró i P. de Palol, La labor de la Comisaría Provincial de excavaciones arqueológicas de Gerona durante los años 1942 a 1948, Informes y Memorias 27, Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, Madrid, 163-182.
— 1952, El VII Curso de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Barcelona,
— 1952, Crónica del VI Curso Internacional de Prehistoria y Arqueología, Ampurias XIV, 237-239. pdf
— 1952, Museo Arqueológico de Gerona: ingresos del año 1952, Anales del Instituto de Estudios Gerundenses VII, 365.
1953, Tarraco hispanovisigoda, Real Sociedad Arqueológica Tarraconense (Accésit del I Premio “Cronista José M.ª Pujol), Tarragona.
— 1953, Girona. Guías artísticas de España, Editorial Ariel, Barcelona.
— 1953, Cronología de los bronces del Collet de Sant Antoni de Calonge, Gerona, PSANA (Publicaciones del Seminario de Arqueología y Numismática Aragonesa) II, Saragossa, 39-68. pdf
— 1953, Museo Arqueológico provincial de Gerona: ingresos del año 1953, Anales del Instituto de Estudios Gerundenses VIII, 328-330/331-332.
— 1953-1954, Bronces de arnés con representaciones zoomórficas, Ampurias XV-XVI, 279-292. pdf
— 1953-1954, Sobre el Palacio Imperial de Salónica, Ampurias XV-XVI, 369-371. pdf
— 1953-1954, Crónica del VII Congreso Internacional de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Barcelona, Ampurias XV-XVI, 375-377. pdf
— 1953-1954, IX Congreso Internacional de Estudios Bizantinos, Ampurias XV-XVI, 378. pdf
— 1953-1954, V Congreso Internacional de Arte de la Alta Edad Media, Ampurias XV-XVI, 379-380. pdf
— 1954, (articles diversos), Diccionario de la Antigüedad Clásica, Ed. Labor, Madrid.
— 1954, Westgotische liturgische Bronzen in Spanien, Forschungen zur Kunstgeschichte und christlichen Archäologie 1 (3), 41-60.
— 1954, Les monuments paléochrétiens et wisigothiques. Fouilles et travaux en Espagne de 1939 à 1958, IX Congrès International d’Archéologie chrétienne, Ais de Provença, 7 p.
— 1954, Una representación del Martyrium de Jesucristo en el Museo Lapidario de Narbona, Archivo de Prehistoria Levantina V, 275-281. pdf
— 1954, Una representación románica de los ríos del Paraíso, Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer 11, Vilanova i la Geltrú, 97-100.
— 1954, Museo Arqueológico Provincial de Gerona: ingresos del año 1954, Anales del Instituto de Estudios Gerundenses IX, 327-328.
— 1955, Gerona Monumental, Monumentos cardinales de España XVIII, Editorial Plus Ultra, Madrid.
— 1955, Guía del Museo Arqueológico de Barcelona, Guías de los Museos de España II, Publicaciones de la Dirección General de Bellas Artes, Madrid.
— 1955, Algunos aspectos históricos y arqueológicos del Cristianismo en la Tarraconense y en las Galias, PSANA (Publicaciones del Seminario de Arqueología y Numismática Aragonesa) VI, Saragossa, 141-167.pdf
— 1955, Cerámica estampada paleocristiana, Actas del 1er Congreso de Arqueología del Marruecos español, Tetuán (1953), Tetuán, 431-434.
— 1955, Noticiario Arqueológico referente a las épocas paleocristiana y visigoda, Archivo Español de Arqueología XXVIII, 144-150.
— 1955, Un nuevo fragmento ornamental de escultura hispanovisigoda en Tarragona, Boletín Arqueológico 49-52, Tarragona, 125-128.
Loyen, A., Ensslin, W., Palol, P. de i D'Ors, A., Giudizi sulla terza settimana internazionale di studi altomedioevali, Spoletium 2 (4), 23-27.
Palol, P. de 1955-1956, Pasadores en T, iberorromanos en la Península Ibérica, Ampurias XVII-XVIII, 97-110. pdf
— 1955-1956, El baptisterio de la basílica de Tebessa y los altares paleocristianos circulares, Ampurias XVII-XVIII, 282-286. pdf
— 1955-1956, Hallazgos hispanovisigodos en la provincia de Jaén, Ampurias XVII-XVIII, 286-296. pdf
— 1955-1956, Un jarro en forma de tetera del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, Ampurias XVII-XVIII, 293-296. pdf
— 1955-1956, V Congreso Internacional de Arqueología Cristiana, Ampurias XVII-XVIII, 309-310. pdf
— 1955-1956, Los Godos en Occidente en el Curso de Spoleto, Ampurias XVII-XVIII, 310-311. pdf
— 1955-1956, IX Curso Internacional de Prehistoria y Arqueología, Ampurias XVII-XVIII, 314-315. pdf
— 1956, El bordado del Génesis de la Catedral de Gerona, Goya IX, Madrid, 168-176.
— 1956, Une broderie catalane d’époque romane : La Genèse de Gérone (I), Cahiers Archéologiques. Fin de l’Antiquité et Moyen Âge VIII, Paris, 175-214.
— 1956, Esencia del arte hispánico de época visigoda: romanismo y germanismo, a I goti in Occidente. Problemi, III Settimana di studio del Centro italiano di Studi sull’alto Medioevo, Spoleto, 65-126.
— 1957, Arqueología. Propósitos y Métodos, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXIII, 97-187.pdf
— 1957, Actividades del Seminario de Arqueología y Bibliografía, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXIII, 192-197.
1957, Los objetos visigodos de la cueva de Los Goros (Hueto de Arriba, Álava), Boletín de la Institución Sancho el Sabio 1 (1-2), Vitoria-Gasteiz, 73-84. pdf
— 1957, Los monumentos paleocristianos y visigodos estudiados en España desde el año 1939 a 1954, Actes du Vème Congrès International d’Archéologie Chrétienne, Aix-en-Provence 1954, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, Ciutat del Vaticà-Paris, 87-95.
— 1957, Un dato cronológico para la sigillata hispánica, Actas del IV Congreso Nacional de Arqueología, Burgos 1955, Saragossa, 209-214.
— 1957, Une broderie catalane d’époque romane : La Genèse de Gérone (II), Cahiers Archéologiques. Fin de l’Antiquité et Moyen Âge IX, Paris, 219-251.
— 1957, El ponderal bizantino del Seminario de Arqueología de la Universidad de Salamanca, Zephyrus VIII, 291-294.
— 1957, El pie de altar de época visigoda, de Santes Creus, Boletín Arqueológico 57-60, Tarragona, 13-21.
— 1957-1958, Las mesas de altar paleocristianas en la Tarraconense, Ampurias XIX-XX, 81-102. pdf
— 1958, La necrópolis hallstáttica de Agullana, Gerona, Bibliotheca Praehistorica Hispana I, CSIC, Madrid.
— 1958, Sigillata estampada paleocristiana, Rei Cretariae romanae fautorum ubique consistentium. Acta I, Zurich-Haverford, 30-31.
— 1958, El canon del Concilio de Elvira y las representaciones humanas en el arte hispanovisigodo, Actas del 1er Congreso de Estudios Clásicos, Madrid 1956, Madrid, 205-206.
— 1958, Las excavaciones del poblado céltico de El Soto de Medinilla, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXIV,182-185.
— 1958, Las excavaciones de San Miguel del Arroyo. Un conjunto de necrópolis tardorromanas en el valle del Duero, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXIV, 209-217.
— 1958, Seminario de Arqueología, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXIV, 218-221.
— 1959, Clunia Sulpicia, ciudad romana. Su historia y su presente, Burgos.
— 1959, Bronces con decoración damasquinada en época visigoda, Actas del V Congreso Nacional de Arqueología, Zaragoza 1957, Saragossa, 292-305.
— 1959, La última sigillata hispánica de los siglos IV y V en el valle del Duero, Rei Cretariae romanae fautorum ubique consistentium. Acta II, 49.
— 1959, Seminario de Arqueología, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXV, 219-224.
— 1959, Dos piezas de arnés con representaciones de caballos, Oretania V, 217-228.
 
— 1960, Etapas de la romanización, I Symposium de Prehistoria de la Península ibérica, Pamplona 1959, Pamplona, 303-317.
— 1960, Clunia een romeines Stadt in Tarragona, Spanje, Antiquity and Survival III.1, 242-258.
Velasco, E. i Palol, P. de 1960, El poblado de la Mota del Marqués, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXVI, 162-163.
Palol, P. de 1960, Exposición de fotografía aérea para la investigación arqueológica, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXVI, 266-269.
— 1961, Monte Athos, Editorial Minos, Barcelona (text il·lustrant col·lecció de diapositives).
— 1961, Capadocia, Editorial Minos, Barcelona (text il·lustrant col·lecció de diapositives).
— 1961, Cabeza femenina hallada en el foro de Clunia, Boletín del Seminario de
— 1961, Noticiario. Bibliografía, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXVII, 387-389.
— 1961, Placas de cerámica decoradas paleocristianas y visigodas, Scritti di Storia dell’arte in onore di Mario Salmi, Roma, 131-153.
— 1961, Las excavaciones de San Miquel del Arroyo, Bericht über den V. Int. Kongress für Vor- und Frühgeschichte, Hamburg 1958, Berlín, 640-644.
— 1961, Nuevos datos para el estudio de la Edad del Hierro en la cuenca media del Duero, Bericht über den V. Int. Kongress für Vor- und Frügeschichte, Hamburg 1958, Berlín, 645-648.
— 1961, Altares hispánicos del siglo V al VIII. Observaciones cronológicas, Beiträge zur Kunstgeschichte und Archäologie des Frühmittelalters, Akten zum VII. Internationalen Kongress für Frühmittelaltersforschung, Wien 1958, Graz-Colonia, 100-103.
— 1961, Hallazgos de la Ampurias romanocristiana y visigoda, VIII Corso di cultura sull’Arte Ravennate e Bizantina, Ravenna, 195-206.
— 1961, Los edificios de culto, paleocristianos, en España, VIII Corso di cultura sull’Arte Ravennate e Bizantina, Ravenna, 207-218.
— 1961, El taller de sarcófagos de Tarragona, VIII Corso di cultura sull’Arte Ravennate e Bizantina, Ravenna, 219-225.
— 1961, Mosaicos sepulcrales paleocristianos en España, VIII Corso di cultura sull’Arte Ravennate e Bizantina, Ravenna, 227-233.
— 1961, El mausoleo constantiniano de Centcelles, Tarragona, VIII Corso di cultura sull’Arte Ravennate e Bizantina, Ravenna, 235-246.
— 1962, Basílicas paleocristiana en la isla de Menorca, Baleares, Festschrift Friedrich Gerke, Holle Verlag, Baden-Baden, 39-53.
— 1962, A propósito de las placas de cerámica decoradas hispanovisigodas, Stucchi e mosaici altomedioevali, Atti del VIII Congresso di Studi sull’Arte dell’Alto Medioevo, Milà, vol. 1, 300-302.
— 1962, Gerona y el X Congreso Internacional de Arte de la Alta Edad Media, Revista de Gerona XX, 11-12. pdf
Almagro, M. i Palol, P. de 1962, Los restos arqueológicos paleocristianos y altomedievales de Ampurias, Revista de Gerona XX, 27-41. pdf
Palol, P. de 1962, La mesa paleocristiana de Rubí, San Jorge 47, Barcelona, 12-17.
— 1962, Los bronces litúrgicos hispanovisigodos y sus perduraciones, Homenaje al profesor Cayetano de Mergelina, Murcia, 699-710.
— 1962, Actividades del Seminario de Arqueología, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XVIII, 303-305.
— 1962, Bibliografía, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XVIII, 312-324.
— 1962, Nuevos fragmentos de escultura decorativa hispanovisigoda, Boletín Arqueológico 77-84, Tarragona, 7-13. pdf
— 1962-1963, Trigos prehistóricos en el valle del Pisuerga. El asentamiento céltico de El Soto de Medinilla, Felipe II 24-25, Valladolid, 9-14.
— 1963, Notas para la sistematización de la primera Edad del Hierro en Castilla la Vieja, los silos del barrio de San Pedro Regalado de Valladolid, A Pedro Bosch-Gimpera en el septuagésimo aniversario de su nacimiento, UNAM, México, 135-150.
— 1963, Problemas de la Cataluña paleocristiana y visigoda, a J. Maluquer de Motes (dir.), Problemas de la Prehistoria y de la Arqueología Catalanas, II Symposium de Prehistoria Peninsular, octubre 1962, Publicacions eventuals 4, Instituto de Arqueología, Universitat de Barcelona, Barcelona, 247-260.
— 1963, El mosaico de tema oceánico de la villa de Dueñas, Palencia, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXXIX, 5-34.
— 1963, Dos pendientes celtibéricos de oro hallados en Paredes de Nava, Palencia, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXIX, 239-246.
— 1963, El mosaico de Diana de Villabermudo, provincia de Palencia, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXIX, 246-250.
— 1963, Un dupondius romano de “El Priorato”, de Tudela de Duero, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXIX, 250-252.
— 1963, Actividades del Seminario de Arqueología, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXIX, 267-269.
— 1963, Bibliografía, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXIX, 273-275.
— 1964, Excavaciones en la necrópolis de San Juan de Baños, Palencia, Excavaciones Arqueológicas en España 32, Madrid.pdf
— 1964, Far East Area 4, 11, COWA (Council for Old World Archaeology). Surveys and Bibliographies, 10-21.
Revilla, R., Palol, P. de i Cuadros, A. 1964, Excavaciones en la Villa Romana del “Cercado de San Isidro”. Parcela “Villa Possidica”, Dueñas (Palencia). Campaña del año 1963, Excavaciones Arqueológicas en España 33, Madrid.pdf
Palol, P. de 1964, El Foro de Clunia: datos de urbanismo romano, VIII Congreso Nacional de Arqueología, Sevilla-Málaga 1963, Saragossa, 465-466.
— 1964, Delegación de excavaciones de la zona del distrito universitario de Valladolid. Resumen de actividades del año 1961, Noticiario Arqueológico Hispánico VI (1-3) (1962), Madrid, 386-390.
— 1964, Cuchillo hispanorromano del siglo IV d.J.C., Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXX, 67-102.
— 1964, La primera inscripción romana hallada en la provincia de Valladolid, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXX, 307-311.
— 1964, Nuevos bronces litúrgicos hispanovisigodos, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXX, 311-318.
— 1965, Clunia. Guía abreviada de las excavaciones, Valladolid (1ª edició).
Palol, P. de i Hirmer, M. 1965, Spanien. Kunst des frühen Mittelalters von Westgotenreich bis zum Ende der Romanik, Hirmer Verlag, Munich.
Palol, P. de 1965, Rosas de la Antigüedad a la Edad Media, Revista de Gerona 31, 23-31. pdf
— 1965, Excavaciones en el Foro romano de Clunia, Homenaje a Jaime Vicens Vives, Universitat de Barcelona, Barcelona, vol. I, 153-159.
— 1965, Notas de arqueología cluniense, Pyrenae 1,181-184.
— 1965, Nuevos yacimientos prehistóricos en la provincia de Valladolid: Mayorga de Campos, Valladolid, Pesquera de Duero y Curiel, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXXI, 115-122.
— 1965, Noticiario. Actividades del Seminario de Arqueología. Bibliografía, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXXI.
— 1965, IX Congreso Arqueológico Nacional, Catálogo de la Exposición Arqueológica, Universidad de Valladolid, Valladolid, 16 p.
1965, Notas de arqueología cluniense, Pyrenae 1, 181-184. pdf
Palol, P. de i Hirmer, M. 1966, Early Medieval Art in Spain, Harry N. Abrams Inc., Nova York.
Palol, P. de 1966, Demografía y arqueología hispánicas de los siglos IV al VIII. Ensayo de cartografía, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXXII, 5-66.
— 1966, Actividades del Seminario de Arqueología, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXXII, 443-444.
— 1966, Actividades de la Delegación de zona del distrito universitario de Valladolid. Año 1965, Noticiario Arqueológico Hispánico VIII-IX (1-3) (1964-1965), Madrid, 313-322.
— 1966, La ciudad romana de Clunia, provincia de Burgos, IX Congreso Nacional de Arqueología, Valladolid 1965, Saragossa, 21-25.
— 1966-1967, Notas en torno al teatro romano de Clunia, Arquivo de Beja XXII-XXIV, Beja, 261-279.
— 1967, Arqueología cristiana de la España romana, Instituto Enrique Flórez, CSIC, Madrid-Valladolid. pdf
Palol, P. de i Hirmer, M. 1967, Early Medieval Art in Spain, Thames and Hudson, Londres.
Palol, P. de i Hirmer, M. 1967, L´art en Espagne. Du royaume wisigoth à la fin de l´époque romane, Éditions Flammarion, Paris.
Palol, P. de 1967, Estado actual de la investigación prehistórica y arqueológica de la Meseta castellana, Actas del IX Congreso Arqueológico Nacional, Valladolid 1965, Saragossa, 24-35.
— 1967, Una cabeza de época romana hallada en Calabazanos, Palencia, Homenaje al profesor Alarcos García 11, Valladolid, 909-914.
— 1967, Introducción, Actas de la Iª Reunión Nacional de Arqueología Paleocristiana, Vitoria 1966, Vitoria, 7-8.
— 1967, La Arqueología paleocristiana en España: estado de cuestión, Actas de la Iª Reunión Nacional de Arqueología Paleocristiana, Vitoria 1966, Vitoria, 17-25.
Verrié, F.-P., Sol, J., Adroer, A. M. i Palol, P. de 1967, Excavaciones en la basílica paleocristiana de Barcelona: las pinturas de la basílica paleocristiana de Barcelona, Actas de la Iª Reunión Nacional de Arqueología paleocristiana, Vitoria 1966, Vitoria, 43-76.
Palol, P. de 1967, En torno a la iconografía de los mosaicos cristianos de las islas Baleares, Actas de la Iª Reunión Nacional de Arqueología paleocristiana, Vitoria 1966, Vitoria, 131-149.
— 1967, In memoriam. María Luisa Serra Belabre, Federico Wattenberg Sanpere, Actas de la Iª Reunión Nacional de Arqueología paleocristiana, Vitoria 1966, Vitoria, 223-225.
— 1967, F. Wattenberg, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXXIII, Valladolid, 5-6.
Palol, P. de, Rosselló-Bordoy, G., Alomar, A. i Camps, J. 1967, Notas sobre las basílicas de Manacor en Mallorca, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXXIII, 9-48. pdf
Palol, P. de 1967, Nuevos hallazgos arqueológicos en la zona de Valladolid I, 1- Sílex de Cuéllar, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXXIII, 221-240.
— 1967, Nuevos hallazgos arqueológicos en la zona de Valladolid I, 2- Hallazgos del pago de San Andrés de Medina de Rioseco, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXXIII, 223-224.
Fontaneda, E. i Palol, P. de 1967, Nuevos hallazgos arqueológicos en la zona de Valladolid I, 3- Neolítico y Bronce del pantano de Aguilar de Campóo, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXXIII, 224-229.
Palol, P. de 1967, Nuevos hallazgos arqueológicos en la zona de Valladolid I, 4- Nuevas cerámicas excisas en los silos de San Pedro Regalado de Valladolid, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXXIII, 229-230.
— 1967, Nuevos hallazgos arqueológicos en la zona de Valladolid I, 5- Fragmentos excisos de Ojo Guareña (Burgos), Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXXIII, 230-231.
— 1967, Nuevos hallazgos arqueológicos en la zona de Valladolid I, 6- Brazaletes de cristal de Tordesillas, Valladolid, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXXIII, 231-232.
Cortes, J. i Palol, P. de 1967, Nuevos hallazgos arqueológicos en la zona de Valladolid I, 7- Una nueva villa romana en Pedrosa de la Vega, Palencia, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXXIII, 232-236.
Palol, P. de 1967, Nuevos hallazgos arqueológicos en la zona de Valladolid I, 8- Bronces romanos de la provincia de Palencia, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXXIII, 236-240.
— 1967, Actividades del Seminario de Arqueología, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXXIII, 242-244.
— 1967, Das Okeanos-Mosaik in der römischen Villa zu Dueñas (Prov. Palencia), Madrider Mitteilungen 8,196-225.
— 1968, Arte hispánico de la época visigoda, Ediciones Polígrafa, Barcelona.
— 1968, Herencia romana en el arte ornamental de tiempos visigodos, a España en las crisis del arte europeo, Coloquio de los XXV años de la fundación del CSIC, Madrid, 51-59.
— 1968, Los monumentos cristianos de la España romana y visigoda, Rivista di Archeologia Cristiana 42, 177-232.
1969, Clunia. Guía abreviada de las excavaciones, Valladolid (2ona edició).
1969, Arte paleocristiano en España, Ediciones Polígrafa, Barcelona.
1969, Demography and Archaeology in Roman Christian and Visigothic Hispania, Classical Folia XXIII (1), Nova York, 32-114.
— 1969, Una nueva inscripción de Clunia, Archivo Español de Arqueología 42, 118-123.
— 1969, Informe que presenta el Delegado de Excavaciones de la Zona Universitaria de Valladolid, profesor P. de Palol, sobre los trabajos realizados durante el año 1964, Noticiario Arqueológico Hispánico X-XI-XII (1966-1968), Madrid, 294-300. pdf
— 1969, Informe que presenta el Delegado de Excavaciones de la Zona Universitaria de Valladolid, profesor P. de Palol, sobre los trabajos realizados durante el año 1966, Noticiario Arqueológico Hispánico X-XI-XII (1966-1968), Madrid, 301-314. pdf
— 1969, La necrópolis de San Miguel del Arroyo y los broches hispanorromanos del siglo IV, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXXIV-XXXV, 93-160.
— 1969, Necrópolis hispanorromanas del siglo IV en el valle del Duero. III. Los vasos y recipientes de bronce, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXXIV-XXXV, 207-236.
Palol, P. de i Fontaneda, E. 1969, Nuevos hallazgos arqueológicos en la provincia de Valladolid III, 1- Sílex del Eneolítico y del Bronce de Herrera de Pisuerga, Palencia, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXXIV-XXXV, 289-295.
Palol, P. de 1969, Nuevos hallazgos arqueológicos en la provincia de Valladolid III, 2- Una espada de bronce hallada en Villaviudas, provincia de Palencia, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXXIV-XXXV, 295-298.
Palol, P. de i Recio, A. 1969, Nuevos hallazgos arqueológicos en la provincia de Valladolid III, 3- Algunos hallazgos en el área de Curiel, Pesquera de Duero y Padilla de Duero, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXXIV-XXXV, 298-308.
Palol, P. de 1969, Nuevos hallazgos arqueológicos en la provincia de Valladolid III, 4- Más bronces romanos en la provincia de Palencia, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXXIV-XXXV, 308-312.
— 1969, Tres fragmentos de bronce con textos jurídicos hallados en Clunia, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXXIV-XXXV, 313-319.
— 1969, Actividades del Seminario de Arqueología. El VIII Congreso de Arqueología Cristiana, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXXIV-XXXV, 361-368.
 
— 1970, Castilla la Vieja entre el Imperio romano y el Reino visigodo, Lección inaugural del curso 1970-1971 de la Universidad de Valladolid, Valladolid.pdf
— 1970, Necrópolis hispanorromanas del siglo IV en el valle del Duero. III, Los vasos y recipientes en bronce, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XXXVI, 205-236.
— 1970, Essai de reconstitution de l’iconographie de la broderie romane de la cathédrale de Gérone, Bulletin de liaison du Centre International d’Études des Textiles Anciennes 31, Lió, 31-41.
— 1970, Hallazgos hispano-romanos de los siglos IV-V, en la provincia de Soria, Pyrenae 6, 185-195. pdf
— 1971, Arte paleocristiano de Occidente (siglos III, IV y V), Historia del Arte III (fasc. 32 y 33), Ed. Salvat, Barcelona, 9-44.
— 1971, En torno a la iconografía del bordado románico de la Creación de la catedral de Gerona, Homenaje a Don José Esteban Uranga, Pamplona, 395-404.
— 1971-1972, Mn. Serra i Vilaró, excavador de la necrópolis cristiana de Tarragona, Boletín Arqueológico IV (113-120), Tarragona, 11-14. pdf
— 1972, Los monumentos de Hispania en la Arqueología paleocristiana, Actas del VIII Congreso Internacional de Arqueología Cristiana, Barcelona 1969, Studi di Antichità Cristiana XXX, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana-CSIC, Ciutat del Vaticà-Barcelona, 167-185.
Palol, P. de i Sotomayor, M. 1972, Excavaciones en la villa romana de Bruñel (Quesada) de la provincia de Jaén, Actas del VIII Congreso Internacional de Arqueología Cristiana, Barcelona 1969, Studi di Antichità Cristiana XXX, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana-CSIC, Ciutat del Vaticà-Barcelona, 375-381.
Pita, R. i Palol, P. de 1972, La basílica de Bobalá y su mobiliario litúrgico, Actas del VIII Congreso Internacional de Arqueología Cristiana, Barcelona 1969, Studi di Antichità Cristiana XXX, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana-CSIC, Ciutat del Vaticà-Barcelona, 383-401.
Sanmartín Moro, P. i Palol, P. de 1972, Necrópolis paleocristiana de Cartagena, Actas del VIII Congreso Internacional de Arqueología Cristiana, Barcelona 1969, Studi di Antichità Cristiana XXX, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana-CSIC, Ciutat del Vaticà-Barcelona, 447-458.
Palol, P. de 1972, Algunas reflexiones sobre Numancia y Clunia, Numancia. Crónica del coloquio conmemorativo del XXI centenario de la epopeya numantina, Saragossa, 101-106.
1972, Una tumba romana de Toledo y los frenos de caballo hispanorromanos del Bajo Imperio, Pyrenae 8,133-146. pdf
— 1973, El Soto de Medinilla. Archäologische Einführung zu den botanischen Untersuchungen, Madrider Mitteilungen 14,127-132.
Palol, P. de i Cortes, J. 1974, La villa romana de La Olmeda, Pedrosa de la Vega, (Palencia). Excavaciones de 1969 y 1970 (Vol. I), Acta Arqueológica Hispánica 7, Madrid. pdf
Palol, P. de 1974, El tesoro de áureos imperiales de Clunia, Monografías Clunienses III, Diputación Provincial de Burgos, Burgos.
— 1974, Clunia. Guía abreviada de las excavaciones, Valladolid (3ª edició).
Palol, P. de i Wattenberg, F. 1974, Carta arqueológica de España; Valladolid, Diputación Provincial de Valladolid, Valladolid.
Palol, P. de 1974, Álava y la Meseta Superior durante el Bronce Final y Primer Hierro, Estudios de Arqueología Alavesa, Homenaje a D. Fernández Medrano VI, 91-100.
— 1974, Clunia 1974, Memoria de 1974 del Instituto de Arqueología y Prehistoria de la Universidad de Barcelona, Barcelona, 35-48.
— 1974, Tres inscripciones de esclavos procedentes de Clunia, Miscelánea arqueológica II, Barcelona, 127-133.
1974-1975, Elements clàssics en la iconografia del brodat de la Creació de Girona, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins (Homenatge a Santiago Sobrequés i Vidal) 22, 427-438. pdf
— 1975, Los mosaicos hispánicos de Aquiles: el de Pedrosa de la Vega y el de Santiesteban del Puerto, La Mosaïque gréco-romaine II, Colloque International pour l’étude de la mosaïque antique, Vienne 1971, Paris, 227-240.
— 1975, Demografía histórica para el mundo antiguo, Jornadas de metodología aplicada a las ciencias históricas I, Santiago de Compostela, 217-242.
— 1975, Barcelona cristiana, a A. Durán i Sampere (dir.), Historia de Barcelona, Ed. Aedos, Barcelona, 147-156.
— 1975, En torno a la ornamentación prerrománica, Revista de Gerona 73, 16-20. pdf
— 1976, Perduración de las ciudades augusteas. La zona norte y la Meseta, Symposium de ciudades augusteas, Bimilenario de Zaragoza I, Saragossa, 263-285.
— 1976, Problemas ciudad-campo en el Bajo Imperio en relación a la ciudad de Lugo, Actas del coloquio internacional sobre el bimilenario de Lugo, Lugo, 157-173.
— 1976, Pere de Palou i Poch, un epígon, Revista de Girona 75, 219-221. pdf
— 1977, Romanos en la Meseta: el Bajo Imperio y la aristocracia indígena, Segovia y la Arqueología romana, Symposium de Arqueología romana, Bimilenario de Segovia, Publicacions Eventuals 27, Instituto de Arqueología y Prehistoria, Universitat de Barcelona, Barcelona, 297-308. pdf
1977, El Baix Imperi a Sant Feliu de Guíxols. Introducció al món medieval, II Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos, 37-42.
— 1977-1978, La cristianización de la aristocracia romana hispánica, Pyrenae 13-14, 281-300. pdf
— 1977-1981, L’art cristià fins els àrabs, Lambard I, Barcelona, 17-25, 25-34.
1978, Guía de Clunia, Valladolid (4ª edició).
— 1978, El rescate de Clunia, Historia 16 22, Madrid, 53-59.
— 1978, Ripoll i Roma, Revista de Girona 83, 175-178. pdf
— 1978, In memoriam Lluís Pericot, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins 24, 253-256. pdf
— 1978, El vessant humaníssim de Lluís Pericot, Revista de Girona 85, 430-432. pdf
1978, El Baix Imperi, Història de Catalunya I, ed. Salvat, 239-256.
1978, Noves dades arqueològiques sobre els darrers segles de Clunia, Memòria de 1978 de l'Institut d’Arqueologia i Prehistòria, Barcelona, 31-37.
— 1979, Pòrtic, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins (Homenatge a Ll. Batlle i Prats) 25 (1), XI-XII.
— 1979, El Tapís de la Creació de la catedral de Girona i el manuscrit del Beat de Turí. Problemes de cronologia, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins (Homenatge a Ll. Batlle i Prats) 25 (1),119-124. pdf
 
1980, El tapís de la Creació de la catedral de Girona, com a document de la cultura medieval catalana, Revista de Girona 92,151-155. pdf
— 1980, Precedentes hispánicos e influencias orientales y africanos en la decoración e ilustración de los Beatos, Actas del Symposium para el estudio de los códices del ‘Comentario al Apocalipsis’ del Beato de Liébana, Madrid, 119-133.
— 1982, Clunia. Guía abreviada de las excavaciones, Valladolid (5ª edició).
— 1982, La villa romana de La Olmeda de Pedrosa de la Vega (Palencia), Guía de las excavaciones, Diputación Provincial de Palencia, Palencia (1ª edició) (reedicions a 1984 i 1986).
(ed.) 1982, Actes de la IIa Reunió d’Arqueologia Paleocristiana Hispànica, Montserrat 1978, IX Symposium de Prehistòria i Arqueologia Peninsular, Publicacions eventuals 31, Institut d’Arqueologia i Prehistòria, Universitat de Barcelona, Barcelona. pdf
— 1982, Presentació per Pere de Palol, Actes de la IIa Reunió d’Arqueologia Paleocristiana Hispànica, Montserrat 1978, IX Symposium de Prehistòria i Arqueologia Peninsular, Publicacions eventuals 31, Institut d’Arqueologia i Prehistòria, Universitat de Barcelona, Barcelona, IX-XI.
1982, Estat actual de la investigació de l’Arqueologia paleocristiana hispànica, Actes de la IIa Reunió d’Arqueologia Paleocristiana Hispànica, Montserrat 1978, IX Symposium de Prehistòria i Arqueologia Peninsular, Publicacions eventuals 31, Institut d’Arqueologia i Prehistòria Universitat de Barcelona, Barcelona, 3-10.
— 1982, La basílica de Es Cap des Port de Fornells (Menorca), Actes de la IIa Reunió d’Arqueologia Paleocristiana Hispànica, Montserrat 1978, IX Symposium de Prehistòria i Arqueologia Peninsular, Publicacions eventuals 31, Institut d’Arqueologia i Prehistòria, Universitat de Barcelona, Barcelona, 353-404.
— 1982, De la préhistoire à l’ère romaine, Histoire de la Catalogne, Éditions Privat, Tolosa, 183-216.
1982, Catalunya i Balears en temps paleocristians i visigòtics. Les noves descobertes arqueològiques i literàries, Memòria de l’Institut d’Arqueologia i Prehistòria de la Universitat de Barcelona 1981, Barcelona, 37-47.
1982, Orígens i difusió del cristianisme a Catalunya, L’Avenç 54, 48-51.
— 1982, Can Bec de Baix, Agullana, Les excavacions arqueològiques a Catalunya en els darrers anys, Excavacions arqueològiques a Catalunya 1, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 190-192.
— 1982, El Bovalar, Les excavacions arqueològiques a Catalunya en els darrers anys, Excavacions arqueològiques a Catalunya 1, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 369-370.
— 1982, Els precedents antics, Història de Catalunya, Edicions Oikos-Tau, Barcelona, 179-219.
— 1982, El teatro romano de Clunia, Actas del simposio El teatro en la Hispania romana, Badajoz 65-78.
1983, La conversion de l’aristocratie de la Péninsule Ibérique au IV siècle, Miscellanea Historiae Ecclesiasticae VI, Brussel·les, 47-69.
Palol, P. de, Tuset, F. i Cortes, J. 1983, Excavaciones en la iglesia visigoda de San Juan de Baños, Palencia, 1982, Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses 49, 243-264. pdf
Palol, P. de 1983, Una hiposandalia o solea ferrea de Clunia, Homenaje al profesor M. Almagro III, Madrid, 423-428.
1983, Un vidrio tallado, con temas cristianos, de Clunia, a Mosaïque. Recueil d’Hommages à Henri Stern, Editions Recherches sur les civilisations, Paris, 281-286.
1984, Theodor Hauschild, Doctor Honoris Causa de la Universitat de Barcelona, Universitat de Barcelona, Barcelona.
1985, Clunia. Cabeza de un convento jurídico de la Hispania Citerior o Tarraconense, Historia de Burgos I, Burgos, 395-428.
1985, La ciudad romana de Clunia, Arqueología de las ciudades modernas superpuestas a las antiguas, Madrid, 305-311.
1985, Los objetos sagrados cristianos de la Hispania romana y visigoda, El Diseño en España. Antecedentes históricos y realidad actual, Europalia, 24-26.
1985, Problemes d’urbanística de la ciutat romana de Clunia (Burgos) després de les últimes campanyes d’excavacions, Tribuna d’Arqueologia 1983-1984, Barcelona, 47-51.
1985, Miquel de Palol, el meu pare, Revista de Girona 112, 57-60. pdf
1986, El Tapís de la Creació de la Catedral de Girona, Ed. Proa (Fundació Enciclopèdia Catalana-Institut d’Estudis Gironins), Artestudi, Barcelona.
— 1986, El baptisterio en el ámbito arquitectónico de los conjuntos episcopales urbanos, Préactes du XIe Congrès International d’archéologie chrétienne (Lyon-Vienne-Grenoble-Genève-Aoste 21-28 setembre 1986).
Palol, P. de, Vilella, J. i col·laboració del ‘Grupo Espeleológico Ribereño’ (de Aranda de Duero) 1986, ¿Un santuario priápico en Clunia?, Koiné 2, Madrid, 14-25.
Palol, P. de 1986, Le royaume hispanique des Wisigoths, a Les Wisigoths, Dossiers d’Histoire et Archéologie 108, Dijon, 18-25.
1986, Las excavaciones del conjunto de El Bovalar, Seròs (Segrià, Lérida) y el reino de Akhila, Los visigodos. Historia y Civilización, Actas de la Semana Internacional de Estudios Visigóticos (Madrid-Toledo-Alcalá de Henares 21-25 octubre 1985), Antigüedad y Cristianismo III, Murcia, 513-525.pdf
Palol, P. de i Vilella, J. 1987, Clunia II. La epigrafía de Clunia, Excavaciones Arqueológicas en España 150, Madrid. pdf
Palol, P. de 1987, Catalunya del món antic al medieval, Études roussillonnaises offertes à Pierre Ponsich, Mélanges d’archéologie, d’histoire et d’histoire de l’art du Roussillon et de la Cerdagne, Perpinyà, 139-144.
— 1987, Arquitectura paleocristiana en la Hispania romana y visigoda, XXXIV Corso di Cultura sull’Arte Ravennate e Bizantina (Seminario Internazionale di Studi su “Archeologia e Arte nella Spagna tardorromana, visigota e mozarabica, Aprile, 1987), Ravenna, 291-300.
— 1987, La escultura paleocristiana en Hispania, XXXIV Corso di Cultura sull’Arte Ravennate e Bizantina (Seminario Internazionale di Studi su “Archeologia e Arte nella Spagna tardorromana, visigota e mozarabica, Aprile, 1987), Ravenna, 301-305.
1987, Palencia al final del mundo antiguo, Actas del Ier Congreso de Historia de Palencia, Palencia, vol. I, 345-359.
— 1987, Del Baix Imperi a la presència dels àrabs, Jornades d’historia de l’Empordà, Homenatge a J. Pella i Forgas, Girona, 123-128.
— 1987, Una cantimplora de bronce con esmaltes del Museo de Prehistoria de Valencia, Archivo de Prehistoria Levantina, Homenaje a D. Domingo Fletcher XVII, I, València, 383-393.
— 1987, Els dipòsits d’àmfores de vi i d’oli en els àmbits basilicals cristians, I Col·loqui d’Arqueologia Romana. El vi a l’Antiguitat: Economia, producció i comerç al Mediterrani occidental, Actes, Monografies Badalonines 9, Badalona, 419-436. pdf
1987, Arqueología hispano-visigoda, hoy, Arqueología hispano-visigoda hoy, Actas del I Congreso de Arqueología Medieval Española, Huesca 1985, Saragossa, tomo 2 (visigodo), 7-9.pdf
1987, El foro romano de Clunia, Los foros romanos de las provincias occidentales, Ministerio de Cultura, Madrid, 153-163.
1987, Continuïtat i innovació al primer art medieval hispànic, Actas del Vº Congreso Español de Historia del Arte, Barcelona 1984, Sección 1ª Originalidad, modelo y copia en el arte medieval hispánico, Barcelona, 31-39.pdf
1988, La basílica visigoda de San Juan de Baños (Palencia), Diputación Provincial de Palencia, Palencia.
(coord.) 1988, Les Illes Balears en temps cristians fins als àrabs, textos del primer curs Joan Ramis i Ramis Maó (1984), Institut d’Estudis Menorquins, Maó.
— 1988, Presentació, a P. de Palol (coord.), Les Illes Balears en temps cristians fins als àrabs, textos del primer curs Joan Ramis i Ramis Maó (1984), Institut d’Estudis Menorquins, Maó, 7-8.
— 1988, Història i arqueologia cristiana a les Balears, a P. de Palol (coord.), Les Illes Balears en temps cristians fins als àrabs, textos del primer curs Joan Ramis i Ramis Maó (1984), Institut d’Estudis Menorquins, Maó, 9-14.
— 1988, Cloenda: situació de la investigació històrico-arqueològica des del final del món clàssic a les Balears, a P. de Palol (coord.), Les Illes Balears en temps cristians fins als àrabs, textos del primer curs Joan Ramis i Ramis Maó (1984), Institut d’Estudis Menorquins, Maó, 81-83.
Palol, P. de i Ripoll, G. 1988, Los godos en el occidente europeo. Ostrogodos y visigodos, siglos V-VIII, Ediciones Encuentro, Madrid.
Palol, P. de 1988, Tapís de la creació, Catalunya Romànica XXIII, Barcelona, 188-203.
1988, Clunia. Cabeza de un convento jurídico tarraconense, Arqueología de las ciudades perdidas, 5, Roma y el mundo romano, Barcelona, 1335-1346.
1989, El Bovalar (Serós; Segrià). Conjunt d’època paleocristiana i visigòtica, Diputació de Lleida-Generalitat de Catalunya, Barcelona-Lleida.
Palol, P. de i Ripoll, G. 1989, I goti, Jaca Book, Milà.
Palol, P. de 1989, Bronzes d’època baix-romana i visigoda del Museu Episcopal de Vic, Studia Vicensia I, Vic, 35-63.
— 1989, El baptisterio en el ámbito arquitectónico de los conjuntos episcopales urbanos, a N. Duval (ed.), Actes du XIe Congrès International d’Archéologie Chrétienne, Lyon, Grenoble, Geneve, Aoste, 1986, Publications de l’École Française de Rome 123 - Studi di antichità cristiana 41, vol. II, Roma-Ciutat del Vaticà, 559-605. pdf
1989, La arqueología cristiana en la Hispania romana y visigoda. Descubrimientos recientes y nuevos puntos de vista, a N. Duval (ed.), Actes du XIe Congrès International d’Archéologie Chrétienne, Lyon, Grenoble, Geneve, Aoste, 1986, Publications de l’École Française de Rome 123 - Studi di antichità cristiana 41, vol. II, Roma-Ciutat del Vaticà, 1975-2022.pdf
1989, 6. Rodeta d’arreu o fre de cavall, 8. Encenser, 11. Gerret litúrgic, 12. Sivella hispanovisigòtica, 13. Sivella, Millenum. Història i Art de l’Església Catalana, Catàleg de l’exposició, Barcelona, fitxes catàleg, 70-71, 74-75, 76-77, 78-79.
1989-1990, Los edificios de culto en la ciudad de Clunia, Anas 2-3, 37-56.pdf
 
Palol, P. de i Ripoll, G. 1990, Les Goths. Ostrogoths et Wisigoths en Occident (Ve-VIIIe siècle), Éditions du Seuil, Paris.
Palol, P. de i Ripoll, G. 1990, Die Goten. Geschichte und Kunst in Westeuropa, Belser Verlag, Stuttgart-Zürich.
Palol, P. de 1990, La tradició clàssica en el nostre romànic: la taula d’altar de la catedral de Girona, L’Autonomista, suplement literari, Girona, octubre, 26-27.
1990, Catalunya del món antic al medieval, Història de Catalunya VII, Edicions 62, Barcelona, 37-46.
— 1990, Bronces cristianos de época romana y visigoda en España, a J. Arce i L. Caballero (coords.), Los bronces romanos en España, Catàleg de la exposició, Palacio de Velázquez, Parque del Retiro, Ministerio de Cultura, Madrid, 137-152.
1990-1991, fitxes de catàleg, Palladium. IX Centenari de la restauració de la seu metropolitana, Catàleg de l’exposició, Tarragona, 63-68.
Palol, P. de et alii 1991, Clunia 0, Studia Varia Cluniensia, Burgos.
1991, Estat actual de la investigació arqueològica de temps dels visigots a Hispània. Esquema de ponència, Actes des VIIe Journées internationales d'archéologie mérovingienne de Toulouse, 1985, Gallo-Romains, Wisigoths et Francs en Aquitaine, Septimanie et Espagne, Mémoires de l'Association française d'archéologie mérovingienne, Chelles, 29-44. pdf
1991, Resultados de las excavaciones junto al Cristo de la Vega, basílica conciliar de Santa Leocadia, de Toledo. Algunas notas de topografía religiosa de la ciudad, Actas del Congreso Internacional del XIV Centenario del III Concilio de Toledo (589-1989), Toledo, 787-839.
1991, Barcelona, un llarg camí cap al món medieval, a J. Sobrequés (dir.), Història de Barcelona, Vol. 1, La ciutat Antiga, Enciclopèdia Catalana-Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 93-105.
1991, Arte y Arqueología, a J. Mª Zamora (dir.), Historia de España Menéndez Pidal, vol. III. 2, España visigoda. La Monarquía. La Cultura. Las Artes, Espasa Calpe, Madrid, 269-428.
1992, La investigació històrica de la ciutat d’Empúries, Fulls d’història local, L’Escala, 294-300.
1992, Transformaciones urbanas en Hispania durante el Bajo Imperio: los ejemplos de Barcino, Tarraco y Clunia. Trascendencia del modelo en época visigoda: Toledo, Felix temporis reparatio. Atti del convegno. Milano capitale dell’Impero Romano (Milano 1990), Milà, 381-394.
1992, Una ampulla del santuari de Sant Menes d’Egipte, a les col·leccions emporitanes del Museu de Girona, Miscel·lània arqueològica Josep Mª Recasens, Tarragona, 91-94.
1994, Clunia. Historia de la ciudad y guía de las excavaciones, Diputación Provincial de Burgos y Junta de Castilla y León, Burgos.
1994, Necrològica del Dr. Miquel Tarradell i Mateu, Pyrenae 25, 13-14. pdf
1994, Serra i Vilaró i la Tarragona paleocristiana, Revelacions del passat, Tarragona, 66-73.
1994, El precedents de l’art romànic a Catalunya, Catalunya romànica I, Barcelona, 50-69.
1994, Arte paleocristiano, Historia del Arte de Castilla y León I, ed. Ámbito, Valladolid, 104-124.
1994, Presentació, Actes de la IIIa Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica (Maó 1988), Monografies de la Secció Històrico-Arqueològica (IEC) II, Barcelona, I-II.
1994, L’Arqueologia cristiana hispànica després del 1982, Actes de la IIIa Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica (Maó 1988), Monografies de la Secció Històrico-Arqueològica (IEC) II, Barcelona, 3-40.
1995, Les reunions d’Arqueologia Cristiana Hispànica, Actes IVa Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica (Lisboa 1992), Monografies de la Secció Històrico-Arqueològica (IEC) IV, Barcelona, 9-13.
1996, De la Antigüedad a la Edad Media. Cristianización. El mundo visigodo, a X. BARRAL i ALTET (ed.), Historia del Arte de España, Lunwerg, Barcelona, 59-81.
1996, De l’Antiquité au Moyen Âge. Christianisation. Monde wisigothique, X. BARRAL i ALTET (ed.), L’art espagnol, Bordas Éditions, París, 1996.
1996, La baixa romanitat i l’etapa visigòtica, Història. Política, societat i cultura dels Països Catalans, vol. I, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 392-399.
1996, El Bovalar: basílica paleocristiana i poblat hispano-visigòtic, Història. Política, societat i cultura dels Països Catalans, vol. I, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 392-393.
1996, Les primeres comunitats cristianes i l’organització de l’Església, Història. Política, societat i cultura dels Països Catalans, vol. I, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 400-403.
— 1996, Un cavaller romà del segle IV a Barcino: a propòsit de la pintura mural descoberta l’any 1994, Quaderns d’Història 2-3,163-175. pdf
1997, Pròleg, Hispània i Roma. D’August a Carlemany. Congrés d’homenatge al Dr. Pere de Palol, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins 36, 15-17.pdf
— 1997, Von der Antike zum Mittelalter. Christianisierung. Die westgotische Welt, a X. Barral i Altet (ed.), Die Geschichte der spanischen Kunst, Könemann Verlag, Colònia, 59-82.
1998, From Antiquity to the Middle Ages, Christianity and the Visigothic Worls, a X. BARRAL i ALTET (ed.), Art and Architecture of Spain, Bulfinch Press, Nueva York, 1998, 59-82.
López Monteagudo, G., Navarro, R. i Palol, P. de 1998, Mosaicos romanos de Burgos, Corpus de Mosaicos de España XII, CSIC, Madrid, 95.
Palol, P. de i Pladevall, A. (dirs.) 1999, Del romà al romànic. Història, Art i Cultura de la Tarraconense mediterrània entre els segles IV i X, Enciclopèdia Catalana, Barcelona.
Palol, P. de i Pladevall, A. 1999, Presentació, a P. de Palol i A. Pladevall (dirs.), Del romà al romànic. Història, Art i Cultura de la Tarraconense mediterrània entre els segles IV i X, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 13-14.
Palol, P. de 1999, El marc històric, a P. de Palol i A. Pladevall (dirs.), Del romà al romànic. Història, Art i Cultura de la Tarraconense mediterrània entre els segles IV i X, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 19-26.
— 1999, El final del domini romà a la Tarraconense i la seva incorporació al Regne visigòtic, a P. de Palol i A. Pladevall (dirs.), Del romà al romànic. Història, Art i Cultura de la Tarraconense mediterrània entre els segles IV i X, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 36-44.
1999, Poblat de Bovalar, a P. de Palol i A. Pladevall (dirs.), Del romà al romànic. Història, Art i Cultura de la Tarraconense mediterrània entre els segles IV i X, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 145-146.
— 1999, Castre de Puig Rom, a P. de Palol i A. Pladevall (dirs.), Del romà al romànic. Història, Art i Cultura de la Tarraconense mediterrània entre els segles IV i X, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 158-159.
— 1999, Els edificis religiosos, a P. de Palol i A. Pladevall (dirs.), Del romà al romànic. Història, Art i Cultura de la Tarraconense mediterrània entre els segles IV i X, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 163-172.
1999, Basílica, baptisteri i necròpolis del Bovalar, a P. de Palol i A. Pladevall (dirs.), Del romà al romànic. Història, Art i Cultura de la Tarraconense mediterrània entre els segles IV i X, Enciclopèdia Catalana, Barcelona,188-192
— 1999, Basílica de la vil.la Fortunatus, a P. de Palol i A. Pladevall (dirs.), Del romà al romànic. Història, Art i Cultura de la Tarraconense mediterrània entre els segles IV i X, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 193-194.
— 1999, Basílica de Bell-Lloc d’Aro, a P. de Palol i A. Pladevall (dirs.), Del romà al romànic. Història, Art i Cultura de la Tarraconense mediterrània entre els segles IV i X, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 194-195.
— 1999, Basílica de Santa Cristina d’Aro, a P. de Palol i A. Pladevall (dirs.), Del romà al romànic. Història, Art i Cultura de la Tarraconense mediterrània entre els segles IV i X, Enciclopèdia Catalana, Barcelona,195.
— 1999, Bronzes litúrgics, a P. de Palol i A. Pladevall (dirs.), Del romà al romànic. Història, Art i Cultura de la Tarraconense mediterrània entre els segles IV i X, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 309-311.
1999, Bronzes del poblat del Bovalar, a P. de Palol i A. Pladevall (dirs.), Del romà al romànic. Història, Art i Cultura de la Tarraconense mediterrània entre els segles IV i X, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 319-321.
— 1999, Conjunt monetari del Bovalar, a P. de Palol i A. Pladevall (dirs.), Del romà al romànic. Història, Art i Cultura de la Tarraconense mediterrània entre els segles IV i X, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 343-345.
Palol, P. de i Ripoll, G. 1999, Die Goten. Geschichte und Kunst in Westeuropa, Bechtermünz Verlag, Augsburg.
 
Palol, P. de i Guitart, J. 2000, Clunia VIII.1. Los grandes conjuntos públicos. El foro colonial de Clunia, Diputación Provincial de Burgos, Burgos.
Guàrdia, M. i Palol, P. de 2000, La imagen de la Divinidad cristiana, Facies deitatis = Los rostros de Dios, Catàleg de l’exposició, Monasterio de San Martiño Pinario, Santiago de Compostela, 160-173.
Palol, P. de 2000, Presentació, Actes Va Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica, Cartagena 1998, Monografies de la Secció Històrico-Arqueològica (IEC) VII, Barcelona, 9-10.
2002, El jaciment del Bovalar, a J. Ll. Ribes Foguet (dir.), Sala d’Arqueologia. Catàleg, Quaderns d’Arqueologia 2, I.E.I., Lleida, 107-111.
— 2002, Baptisteri del Bovalar, a J. Ll. Ribes Foguet (dir.), Sala d’Arqueologia. Catàleg, Quaderns d’Arqueologia 2, I.E.I., Lleida, 342-344.
2004, El castrum del Puig de les Muralles de Puig Rom (Roses, Alt Empordà), Sèrie Monogràfica 22, Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona, Girona. pdf
2005, Presentació, Actes VIa Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica (València 2003), Monografies de la Secció Històrico-Arqueològica (IEC) IX, Barcelona,11-12.
— 2005, L'Antiguitat tardana. Economia i societat del Baix Imperi i l'època visigoda, a J. Guitart (ed.), Història agrària dels Països Catalans, I. Antiguitat, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 481-511 (bibliografia 573-585).
Toledo i Mur, A., Palol, P. de i Agustí i Farjas, B. 2006, La necròpolis d'incineració del Bronze final transició a l'edat del ferro de Can Bech de Baix, Agullana (Alt Empordà, Girona). Els resultats de la campanya d'excavació de 1974, Sèrie Monogràfica 24, Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona, Girona.
Palol, P. de 2008, El Bovalar i la vil·la Fortunatus, dues significatives basíliques paleocristianes. La visió d'un gran mestre de l'arqueologia cristiana, a J.-R. Gonzàlez (coord.), Arrels cristianes: presència i significació del cristianisme en la història i la societat de Lleida, I. Temps de forja. Els inicis i l’alta edat mitjana, segles V-XII, Universitat de Lleida, Pagès Editors i Bisbat de Lleida, Lleida, 175-198.
Palol, P. de i Ripoll, G. 2017, Barcelona, a P. C. Finney (ed.), The Eerdmans Encyclopedia of Early Christian Art and Archaeology, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids,Fornells 1976B 200px Michigan,166-167.pdf
Palol, P. de 2017, Bovalar, a P. C. Finney (ed.), The Eerdmans Encyclopedia of Early Christian Art and Archaeology, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan, 209-210. pdf
2017, Gerona, a P. C. Finney (ed.), The Eerdmans Encyclopedia of Early Christian Art and Archaeology, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan, 586-587.pdf
 
Agraïm al Museu d’Arqueologia de Catalunya, en la persona de Núria Molist, conservadora, les gestions i facilitats proporcionades per accedir als documents conservats a dit Museu (seus de Barcelona i Girona).