18 Setembre 2019

Ajuts per a estudis o projectes fora de Catalunya

El període de començament de les estades haurà d’estar comprés entre l’1 d’agost de 2019 i el 31 de juliol de 2020.

Les estades es podran iniciar abans de la resolució d’atorgament de la convocatòria, que es decidirà en Junta de Patronat que es durà a terme al segon semestre de l’any.

Per estada s'entén el període que transcorre des de la data d'incorporació efectiva a la universitat o al centre de destinació fins a la data de finalització efectiva d'aquesta incorporació. Només es tindran en compte els dies d'estada al centre desenvolupant l estudi o projecte per al còmput de l'ajut.