13 Novembre 2017

Grup d'Arqueologia Publica i Patrimoni (GAPP), Presenta: Converses patrimonials 2017/18

Conversa Gustavo Nov 22 2017 350Per a la primera conversa del curs 2017/18 (22 de novembre a les 19 hores) tenim amb nosaltres al Gustavo González de l’ Unidad de Estudios Arqueológicos (UEA) del Instituto de Estudios Regionales (IERU) y Urbanos de la Universidad Simón Bolívar (USB) de Venezuela. Gonzalo ens donarà una xerrada amb el títol:

L’arqueologia vivencial al Parc Nacional Arxipèlag Los Roques (Veneçuela)

Al llarg de gairebé quatre dècades, s'ha desenvolupat una relació entre la comunitat del Parc Nacional Arxipèlag Los Roques (PNALR) i els autors, en el marc de les seves experiències laborals en el camp de l'arqueologia, antropologia, etnografia, ecologia, educació i desenvolupament comunitari. Basats en això, la Unitat d'Estudis Arqueològics (Universitat Simón Bolívar), en conjunt a la comunitat organitzada de l'Arxipèlag, l'Escola Bolivariana Arxipèlag Los Roques (Illa Gran Roque) i la Fundació Científica Los Roques, desenvolupa un programa de “arqueologia vivencial”, amb l'objectiu de promoure la posada en valor del ric patrimoni històric-cultural (PHC) del PNALR, així com el seu ús responsable, rendibilitat social, protecció i difusió per part de joves estudiants, docents, pescadors, operadors turístics, ens governamentals i no governamentals de la comunitat del PNALR.

El treball, basat en la promoció de l’ “Orgull pel passat”, busca entreteixir el vibrant passat de l'Arxipèlag Los Roques amb la vida dels seus actuals habitants. El programa s'ha instrumentat a través d'una sèrie d'activitats soci-educatives, com a tallers d'arqueologia vivencial, de sensibilització i formació, xerrades, exposicions, documentals i processos d'organització comunitària entorn de l'ús responsable del PHC. La relació amb el patrimoni del PNALR, desenvolupada en forma conjunta entre la comunitat local i els arqueòlegs, es basa en els temps i les dinàmiques locals així com en la integració d'esforços dels diversos actors socials, es fa evident mitjançant la formació de persones que coneixen, utilitzen conscientment i se senten connectades amb el valuós passat del lloc on habiten, enriquint així la seva identitat soci-cultural. És necessari que qualsevol proposta, inclusivament aquelles promogudes per la pròpia comunitat de l'Arxipèlag, s'ajusti, si pretén mantenir-se en el temps, a la quotidianitat de la comunitat i a les seves prioritats de vida.