CTAEDIUM

[contra] TAEDIUM, Grup d’innovació Docent en Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica
Presentació: 

[contra]TAEDIUM és un Grup de Recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya en Història Medieval i, al mateix temps, grup d’Innovació Docent consolidat per la Universitat de Barcelona.

Està format per professores i professors especialistes en diverses matèries relacionades amb les fonts i la recerca històrica (Arxivística, Documentació, Paleografia, Filologia, Arqueologia, Història...).

Participen també en el grup becaris i estudiants de segon i tercer cicle que ens aporten, entre altres coses, les inquietuds del col•lectiu d’alumnes en la qüestió docent. Els nostres objectius es centren en foragitar el tedi de les aules i per aconseguir-ho considerem imprescindible traslladar el centre del procés d’aprenentatge del professorat a l’alumnat.

Ens plantegem –des de la nostra experiència docent i investigadora- què i com volem que aprengui aquest alumnat, amb la finalitat de formar-los com a futurs professionals de la Història, la docència i la gestió cultural. Volem que aprenguin a adquirir coneixent històric, pretenem ensenyar a historiar.

Creiem, doncs, que no ens hem de limitar només a la simple transmissió de coneixements, sinó que també cal incidir en la formació d’historiadores i historiadors, amb criteri, capacitat analítica i habilitats en el tractament de les fonts.

Codi UB: 
GINDOC-UB/001
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Sancho Planas, Marta
Membres del grup: 
MIREIA COMAS VIA
DANIEL PIÑOL ALABART
ROSA LLUCH BRAMON
IGNASI JOAQUIM BAIGES JARDI
BLANCA GARI DE AGUILERA
XAVIER BALLESTÍN NAVARRO
MARIA SOLER SALA
PAU CASTELL GRANADOS
SALVATORE MARINO
QUERALT SOLÉ BARJAU
KAREN ALVARO RUEDA
ESTHER TRAVÉ ALLEPUZ
XAVIER COSTA BADIA
POL BRIDGWATER MATEU
MARC FERRER FERNÁNDEZ
JORDINA SALES CARBONELL
WALTER ALEGRÍA TEJEDOR
JAUME MARCÈ SÀNCHEZ
SERGI REXACH CAMPS