El taller d’artista presencial i virtual

Tal com apunta el seu títol, el projecte El taller d’artista presencial i virtual planteja la ideació, disseny i realització de tallers d’artista de caràcter obert i a realitzar en un espai físic i en un entorn virtual alhora. De moment, plantegem de dur a terme dues edicions d'aquest projecte, cadascuna d’elles adscrites a les edicions pròximes del Barcelona Dibuixa [Museu Picasso de Barcelona i Institut de Cultura de Barcelona], les del 2021 i el 2022.

L’actuació proposada sorgeix d’un problema real, derivat de la situació de pandèmia i situacions de confinament relacionades. L’acceleració en l’ús dels mitjans digitals s’ha escampat per arreu i l’entorn virtual ha permès, entre d’altres qüestions, la supervivència de certs esdeveniments culturals. Llur versió desdoblada i destinada a transcórrer en l’espai físic i el virtual en paral·lel i de forma complementària, s’ha empès amb celeritat i sembla ser que el fenomen ha arribat per quedar-s’hi. Justament és aquest l’assumpte primordial sobre el qual considerem imprescindible una reflexió profunda tot experimentant-lo, dins l’àmbit dels nostres estudis i de manera conjunta. El taller d’artista presencial i virtual és un cas real que ens brinda l'oportunitat de fer-ho. En conseqüència, la gestió del projecte esdevindrà de manera col·laborativa, entre els/les estudiants de Belles Arts/ artistes emergents i el professorat/ artistes de recorreguts diversos, així com amb la participació de els/les professionals col·laborador, algun d’extern i les institucions implicades.

La concepció del taller d’artista al qual s’apel·la des d’aquest projecte és un concepte ampli, des de la seva accepció en tant que l’espai íntim i personal, el tangible, on esdevenen els processos de la creació en l’art, fins a llur accepció d’espai intangible, l’espai creatiu, on esdevenen les idees, les cartografies visuals i els ziga-zagues dels processos artístics. El taller d’artista pot copsar-se com una deriva o extensió d’un projecte de creació o, fins i tot, com un projecte en sí mateix. I també el taller d’artista s’entén aquí com l’estratègia creativa que posa en diàleg l’artista i el públic espectador vers una obra d’art o un conjunt de propostes artístiques, discursos visuals tots ells, redimensionant-los. Sobre totes aquestes qüestions en relació a la presencialitat i la virtualitat dels processos i projectes de creació, en format de diàlegs iniciats per un parell de professionals i/o productors culturals convidats, es plantegen les  Jornades d’artistes i productors culturals vers els processos i projectes de creació presencials i no presencials (títol provisional) dins aquest projecte. Les jornades es programen semipresencials i  en streaming (per determinar) i esdevinen una formació específica important en tant que contribució al decurs del projecte d’innovació docent, amén de llur repercussió en els ensenyaments de les arts i de la comunitat universitària.

El GID DRAWRAWG compta amb dues experiències prèvies de tallers d’artista de caràcter obert i presencial, realitzats a les edicions 03 i 04 del projecte Draw.Raw. Graphic Interchange Format i que s’adscrigueren al Barcelona Dibuixa 2018 i 2019. Les dues experiències es ressenyen breument en l’apartat “Antecedents”. Aquelles van ser realitzades de manera presencial i van prolongar-se a posteriori en sendes tornes digitals. És a dir, els resultats compendiats en els dos tallers van esdevenir dues postproduccions en format digital: un mega-gif (taller ed. Draw.Raw...03 / Barcelona Dibuixa 2018) i un e-book (taller ed. Draw.Raw...04 / BD 2019 -en procés de finalització). Enfront aquelles dues experiències prèvies, el repte del nou projecte és ara el de la ideació i consecució de tallers d’artista en versió desdoblada, una presencial i una on line alhora, a més de la realització de la postproducció corresponent que aglutini el desdoblament en un tot.

La introducció en els aprenentatges de les arts d’aquest tipus d’actuació eixampla l’horitzó dels estudis i les pràctiques professionalitzadores dels estudiants de Belles Arts, tot introduint-los-hi a través de la conceptualització i la gestió dels mitjans/llenguatges del nostre temps en correspondència amb les demandes de la societat.

Finalment, cada taller d’artista presencial i virtual es vincularà a un fet expositiu, editorial i al web, la qual cosa contribueix, a més, a consolidar les actuacions desenvolupades pel GID RAWDRAWG, durant el projecte predecessor, en els aprenentatges dels darrers cursos del Grau en Belles Arts i del Màster PRODART, UB. L’equip de professorat així com el context de les assignatures implicades es mantenen respecte el projecte anterior, amb algunes excepcions.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

· Introduir els estudis de Belles Arts de BBAA en la reflexió conjunta i l’anàlisi compartit envers els esdeveniments culturals que es manifesten en format desdoblat, en un entorn físic i en un virtual alhora, amb especial atenció vers els artístics.

· Compartir l’anàlisi conjunt en els estudis de BBAA vers el taller d’artista i llur diversitat de propostes (d’autoria individual o col·lectiva; de vinculació als processos i projectes de la creació en l’art; en relació al discurs de l’exposició, cicles de conferències, jornades, activitats...; el taller d’artista de caràcter presencial; el taller d’artista virtual...)

· Experimentar en col·laboració transversal la ideació, el disseny i la realització del taller d’artista com a estratègia o activitat vinculada al procés de la pròpia creació artística

· Estudiar l’experimentalitat en col·laboració de la ideació, el disseny i realització del taller d’artista com a estratègia o activitat vinculat a altres postproduccions col·lectives (exposició, edició impresa i web), de caràcter presencial i on line

· Apropar l'acompanyament i la tutoria compartides en la ideació, disseny i realització del taller d’artista com a estratègia o activitat vinculada al procés de la pròpia creació artística i del taller d’artista com a activitat vinculada a altres postproduccions col·lectives (exposició, edició impresa i web), de caràcter presencial i on line i de manera col·laborativa

· Indagar en els aprenentatges vers els l'intercanvis de formats gràfics i l'entrecreuament entre mitjans i realitats com a modus operandi dels processos i projectes de la creació en l’art actual

· Consolidar els aprenentatges actius versus les postproduccions en l’art

· Iniciar en l’experimentalitat en les postproduccions artístiques com a principi de professionalització cooperatiu, corresponsable i autogestionable

· Afermar les col·laboracions compromeses entre institucions artístiques de la ciutat de Barcelona i la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.

Codi del projecte: 
2020PID-UB/007
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Maria Montserrat Lopez Paez
Participants: 
Tònia COLL FLORIT
Antònia DEL RÍO FERRER
Matilde GRAU ARMENGOL
Eva MARIN PEINADO
Roser MASIP BOLADERAS
Mireia PLANS FARRERO
Mercè UBALDE BUENAFUENTE
Daniel CHUST PETERS
Jasmina Joana LLOBET SARRIA
Lluís FERNÁNDEZ-PONS
Belén CEREZO MONTOYA (Euskal Herriko Unibertsitatea)
Ensenyament/s: 
Grau en Belles Arts, Universitat de Barcelona
Màster Producció i Recerca Artística, Belles Arts, UB
Assignatures implicades: 
TALLER DE CREACIÓ I
TALLER DE CREACIÓ II
TALLER DE CREACIÓ III
TREBALL DE FINAL DE GRAU