Rosella Nicolini

El tema de la productivitat a Espanya és, des de fa una dècada, un dels temes que ha tingut més impacte en l’àmbit econòmic. Estudiar la productivitat i estudiar els factors que la determinen ofereix elements molt valuosos per a valorar les potencialitats de sostenibilitat del creixement econòmic a llarg termini. Article complert