Facultat de Belles Arts

Facultat de
Belles Arts

COL·LECCIÓ BRAC

La Col·lecció BRAC està formada per obres originals i per impressions signades d’obres originals en suport paper, les mesures de les quals són iguals o inferiors a DIN-A3.Acull creacions visuals de trenta-dos autors publicats a la revista BRAC des de l’any 2014, és a dir, un any després de la creació de la revista fins al 2021.

La presentació del catàleg serà a la Sala d’Exposicions de la Facultat de Belles Arts, el dimecres 11 de Maig a les 12h amb la presència del Dr. Agustí Alcoberro i Pericay, Vicerector de Cultura i Patrimoni i de la Degana de la Facultat Dra Dolors Tapias Gil

A les «Pàgines visuals» s’hi publiquen obres que responen a un projecte o idea. Alguns autors van optar per publicar una única creació visual que fos emblemàtica de la seva proposta i d’altres per un conjunt de treballs creats sota els mateixos propòsits i paràmetres visuals. Lliurement, cada autor ha fet donació a la col·lecció d’algunes obres publicades o bé de la globalitat. Aquest catàleg no recull les obres publicades a la revista sinó només les obres donades, un total de cent nou.

Ubicació: Sala d’Exposicions de la Facultat de Belles Arts,
(C/ Pau Gargallo, 4. 08028 Barcelona) 

Data: Dimecres 11 de Maig a les 12h

Web: https://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/brac/