Facultat de Belles Arts

Facultat de
Belles Arts

PRESENTACIÓ MASTERS

El proper Dimecres 18 de Maig a les 12.30h tindrà lloc la presentació dels màsters de la Universitat de Barcelona de la Facultat de Belles Arts

En aquesta sessió informativa us presentaran de que tracten els següents màsters universitaris.

Màster de producció i Recerca Artística

Màster d’estudis Avançats en Disseny

Màster d’arts Visuals i Educació

Màster propi d’art Sonor

Ubicació: Sala d’actes de la Facultat de Belles Arts

Data: 18 Maig a les 12.30h

COL·LECCIÓ BRAC

La Col·lecció BRAC està formada per obres originals i per impressions signades d’obres originals en suport paper, les mesures de les quals són iguals o inferiors a DIN-A3.Acull creacions visuals de trenta-dos autors publicats a la revista BRAC des de l’any 2014, és a dir, un any després de la creació de la revista fins al 2021.

La presentació del catàleg serà a la Sala d’Exposicions de la Facultat de Belles Arts, el dimecres 11 de Maig a les 12h amb la presència del Dr. Agustí Alcoberro i Pericay, Vicerector de Cultura i Patrimoni i de la Degana de la Facultat Dra Dolors Tapias Gil

A les «Pàgines visuals» s’hi publiquen obres que responen a un projecte o idea. Alguns autors van optar per publicar una única creació visual que fos emblemàtica de la seva proposta i d’altres per un conjunt de treballs creats sota els mateixos propòsits i paràmetres visuals. Lliurement, cada autor ha fet donació a la col·lecció d’algunes obres publicades o bé de la globalitat. Aquest catàleg no recull les obres publicades a la revista sinó només les obres donades, un total de cent nou.

Ubicació: Sala d’Exposicions de la Facultat de Belles Arts,
(C/ Pau Gargallo, 4. 08028 Barcelona) 

Data: Dimecres 11 de Maig a les 12h

Web: https://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/brac/