Facultat de Belles Arts

Facultat de
Belles Arts

Jornada – «Art i intel·ligència Artificial»

Jornada

14.03.2022 a les 10h

Sala d’Actes (Facultat de Belles Arts) / Online

Al projecte Poètiques liminals al món contemporani: creació, formació i compromís social (PID2019-104628RBI00) un dels objectius és explorar i analitzar les noves eines digitals des del punt de vista de la creació, a fi de concretar exploracions crítiques sobre la tecnologia i el seu ús a les arts i la literatura.

Així doncs, des de les 10h fins a les 13h, es faran diverses ponències a càrrec de Pilar Rosado, Roc Albalat, Pau Artigas, Jaume Ferreté Vázquez, Carles Araguz i Jorge Luis Marzo.

Aquesta jornada sobre art i intel·ligència artificial espera contribuir a visibilitzar les perspectives que les pràctiques artístiques proporcionen sobre aquestes noves tecnologies intel·ligents, i a fomentar la comprensió i la participació de la ciutadania en aquests canvis tecnològics que afecten les nostres vides de manera diversa i profunda.

+Informació