Professions i càrrecs 

En casos de denominacions de professions i càrrecs formats per un nom i un adjectiu variable, es recomana de doblar tant el substantiu com l’adjectiu.

Exemple correcte enginyers agrònoms o enginyeres agrònomes

Exemple inadequat enginyers o enginyeres agrònoms

Exemples en castellà
Si l’adjectiu és invariable no cal repetir-lo.

Exemple correcte els pèrits o pèrites judicials

Exemple inadequat els pèrits judicials o pèrites judicials


Exemples en castellà
En el cas dels noms invariables, es recomana repetir el nom al costat del determinant.

Exemple correcte els caps i les caps d’estudis

Exemple inadequat els i les caps d’estudis


Exemple correcte els auxiliars i les auxiliars

Exemple inadequat els i les auxiliars

Exemples en castellà
Darrera actualització: 18-5-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Professions i càrrecs» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2613> [consulta: 28 gener 2023].