Introducció a la Comunicació NoViolenta per a la pràctica docent

Estat matrícula
Matrícula tancada
Modalitat
Formació a distància

Descripció

Taller teoricopràctic i amè en què explorarem les eines del model de comunicació NoViolenta creat per Marshall Rosenberg. Ens emportarem recursos pràctics per comprendre’ns millor, a nosaltres i als altres, i des d’aquesta consciència poder comunicar-nos amb empatia, honestedat i connexió.

Aquests recursos ens seran molt útils per propiciar la col·laboració de l’alumnat, crear un clima de confiança i motivació favorable a l’aprenentatge, gestionar i prevenir els conflictes i construir una relació més propera i nutritiva amb l’alumnat.

Objectius

Introduir els principis teòrics de la Comunicació NoViolenta i començar a practicar com aplicar-los a l’hora de: 

-  Prevenir i gestionar els conflictes a l’aula.

-  Crear un clima de confiança i respecte mutu, afavorint la convivència i els aprenentatges.

-  Afavorir la col·laboració.

-  Comunicar-nos amb les famílies i l’alumnat.

-  Connectar amb nosaltres mateixos i amb els nostres valors, per poder modelar-los en la nostra relació amb l’alumnat.

Continguts

- Les necessitats humanes

- L’escolta empàtica

- L’autoempatia

- Els quatre elements de la Comunicació NoViolenta

- Els sentiments i les seves causes

- Distinció entre necessitat i estratègia

- Com demanar què volem de manera eficient

Metodologia

La metodologia del taller serà eminentment pràctica i vivencial, combinada amb elements teòrics. Treballarem majoritàriament amb casos reals aportats per les persones que participen en el taller, amb la idea de poder començar a aplicar aquest model a l’aula des de la primera sessió.

Format

Curs en línia. S’utilitzarà la plataforma Zoom, es demana que cada participant el tingui descarregat al seu ordinador, es connecti a un ordinador personal, amb la càmera engegada i el micròfon tancat fins que la formadora els doni pas. 

Formadora : Idoia Hernáiz

Professora d’ESO i batxillerat

Sociòloga

Formadora en Comunicació NoViolenta

Facilitadora dels tallers «Com parlar perquè infants i adolescents escoltin»

Practitioner PNL

Calendari i horari

Dimarts de 17:30 a 20 h

Febrer:  15

Març: 1, 15 i 29

Abril: 5 i 26

Certificació

Se certificaran 20 hores (15 hores síncrones i 5 hores de tasques orientades per la formadora)

Requisits de certificació

Assistència al 80 % de les hores síncrones.

Lliurament de les tasques programades (lectures, visionat d’audiovisuals, reflexió sobre l’aplicació a l’aula, etc.).

Destinataris

Professorat d’educació primària i secundària, educadors i educadores, psicòlegs, pedagogs, TIS, educadors emocionals i qualsevol persona interessada en la comunicació amb infants i adolescents.

Places : 15

Preu

125 euros

Període d’inscripció: de l’12 de gener al 4 de febrer de 2022, ambdós inclosos. Ampliat termini fins el 13 de febrer de 2022.

Inscripció per Internet:  formulari de matrícula  

Informació i/o consultes

www.ub.edu/idp

A/e: idp.cursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.