Formació Professorat Infantil, Primària i Secundària. Cursos, tallers i trobades pedagògiques

ips 

 

GENER – ABRIL 2022. Activitats formatives: cursos, tallers, trobades pedagògiques 

Pandèmia, migracions i canvi climàtic en la recerca de batxillerat
M. Àngels Alió
Marc Grasa
Elena Parxacs
Núria González
Beatriz Felipe

A partir de la interconnexió de fets d’actualitat com la pandèmia, les migracions i el canvi climàtic, aquest curs explora les possibilitats d’una programació interdisciplinar al batxillerat, a partir de qüestions de recerca, models teòrics i dades obertes a l’abast de l’alumnat. En col·laboració amb la Fundació Solidaritat UB i el suport de la Diputació de Barcelona.

20 de gener i 17 de febrer de 2022
Introducció a la Comunicació NoViolenta per a la pràctica docent
Idoia Hernáiz
Taller sincrònic, teòric-pràctic i amè, presenta eines útils creades per Marshall Rosenberg per tenir relacions i comunicacions empàtiques, de connexió i honestedat que propiciïn ambients de confiança i de motivació que ajudaran a que l’alumnat col·labori i es motivi per a l’aprenentatge.

15 de febrer,
1, 15 i 29 de març, 5 i 26 d’abril  de 2022,
de 17.30 a 20 h

Cicle de trobades pedagògiques del GIEE: pràctiques educatives que promouen la participació i l’èxit de tothom.
"Aportacions de la 12ena edició del Manual de l'AAIDD a la comprensió i a les pràctiques en el camp de la Discapacitat Intel·lectual"

Dr. Climent Giné
Josep Font
En aquesta trobada el Dr. Climent Giné presentarà el nou manual i les noves aportacions que introdueix, a continuació el sr. Josep Font exposarà les -Pràctiques professionals que es deriven de la nova definició de discapacitat, especialment en el camp de l’educació.

 28 de gener de 2022, de 17.30 a 19.30 h

Literatura clàssica a Secundària: la poesia èpica
Dr. Xavier Espluga
Eines per a desenvolupar estratègies per a la didàctica de la literatura clàssica. Del 7 de febrer al 25 d'abril de 2022
Aprenentatge cooperatiu a primària
Alex Visús

 

El treball cooperatiu és una metodologia que permet que l’alumnat esdevingui protagonista del seu aprenentatge, afavorint el desenvolupament de les competències bàsiques i especialment que aprengui a col·laborar.

Aquest curs proporcionarà els elements per tal que els i les docents posin en marxa l’aprenentatge cooperatiu a l’aula i tinguin èxit.

8, 15 i 22 de febrer i 1, 8 i 15 de març de 2022,
de 18 a 20 h
Ja pots crear un “Aula del Futur” a la teva classe
Itziar Zubiaurre i Joseba Zubiaurre
(EQUIP FOREDUCA)
:: En breu
Explota les possibilitats pedagògiques de flexibilitzar els espais de la teva aula en combinació amb les tecnologies, per a millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge a través de les metodologies actives. Del 14 de febrer al 8 d'abril de 2022

Ara més que mai, fes un consum d'energia responsable! ODS i Agenda 2030
Adolf Iglesias
(EQUIP FOREDUCA)
:: En breu

El consum responsable fa referència a consumir béns i serveis tenint en compte els aspectes socials i laborals de la seva producció i les conseqüències mediambientals que aquests poden tenir. Així, el consum responsable és conscient i crític, de manera que el consumidor pren les decisions en funció de criteris socials i mediambientals.
Aquest curs descriu com podem ser un consumidor responsable des de casa, o des de l'escola.

Del 14 de febrer al 8 d'abril de 2022

Pensament computacional a l’aula: una eina per a tothom!
Pablo García
(EQUIP FOREDUCA)
:: En breu

El pensament computacional proporciona als alumnes un mètode per plantejar i resoldre problemes mitjançant l’abstracció i la simplificació. Es donaran a conèixer diverses eines que poden ser útils per la pràctica professional a l’aula. Del 14 de febrer al 8 d'abril de 2022

Moodle t'ho posa molt fàcil per a l'ensenyament actual
Carla Longobuco
(EQUIP FOREDUCA)
:: En breu

Ara més que mai necessitem eines que ens ajudin a gestionar aules d'aprenentatge virtual, i Moodle és una de les millors que podem trobar i que, a més, tot professorat, de qualsevol nivell, la tenim al nostre abast. Del 14 de febrer al 8 d'abril de 2022

Tutor Coach a l’ESO
Alex Visús
 

Sabem que l’acció tutorial és fonamental a la secundària, però sovint se´ns fa una muntanya trobar recursos, saber quina és la millor resposta davant una situació o simplement gestionar de forma positiva les nostres emocions. Per això hem dissenyat aquest curs, per donar resposta a aquests interrogants i a més a gaudir de la nostra tutoria. 21 i 28 de febrer i 7, 14, 21 i 28 de març de 2022, de 18 a 20 h

Ha arribat l'hora de protegir-se. Que no ens robin les dades!
Joseba Zubiaurre
(EQUIP FOREDUCA)
:: En breu

 

Tothom, persones, empreses, i també centres escolars, estem exposats en internet des del moment en el qual habilitem una Wifi o ens connectem a la xarxa.
A més, com a docents, no podem obviar que maneguem dades molt sensibles de menors d'edat, una cosa molt desitjada pels ciberdelinqüents i extorsionadors.  
Per això oferim aquest curs sobre ciberseguretat personal i dels centres educatius.

Del 28 de febrer al 8 d'abril de 2022

Biologia Evolutiva: revisem i actualitzem conceptes - 2a edició
Dr. Alex Richter-Boix
Dr. Marc Franch
:: En breu

Actualització de diferents conceptes de la teoria de l’evolució tenint en compte les darreres investigacions, dades experimentals i de camp i reflexions teòriques.

3, 10, 17, 24 i 31 de març i 7 d'abril de 2022,
de 17.30 a 20 h

 

Cicle de trobades pedagògiques del GIEE: pràctiques educatives que promouen la participació i l’èxit de tothom.
“ Docència compartida: instrument d’aprenentatge entre docents i d’atenció a les necessitats de l’alumnat”
Dr. David Duran (UAB)

En aquesta trobada abordarem els següents aspectes:
Docència compartida: concepte i formes, avantatges i inconvenients. Necessitat, evidències i resistències de la col·laboració docent , com minimitzar-les. Dubtes i reptes

 11 març de 2022, de 17.30 a 19.30 h

Pràctiques restauratives en l’àmbit de la infància i l’adolescència. Model Belinda Hopkins
Dra. Monica Albertí

Aquest curs ofereix aprendre i posar en pràctica les pràctiques restauratives segons el model creat per Belinda Hopkins.

30 i  31 de març,  6,  7, 20, 21, 27 i 28 d'abril de 2022,
de 17 a 20 h

Metodologia pràctica de les capacitats físiques bàsiques a l’aula.
Carles Los Santos

Curs àgil, atractiu, aplicat i pràctic sobre la Resistència, la  Força, la Velocitat i la Amplitud de Moviment dins del currículum d’Educació Física a Primària i a Secundària. 7, 21 i 28 d'abril de 2022

Cicle de trobades pedagògiques del GIEE: pràctiques educatives que promouen la participació i l’èxit de tothom.
“Autodeterminació en persones amb Discapacitat intel·Iectual o TEA: Bases per a la intervenció”

Dra. Cristina Mumbardó

L'autodeterminació, la seva relació amb la qualitat de vida de les persones amb Discapacitat intel·lectual I i amb TEA, així com la situació actual quant a les eines d'avaluació i intervenció de les quals disposem per a fomentar l'autodeterminació en els principals contextos de vida: família i context educatiu/laboral. Tot això per a intentar respondre la següent pregunta: Com podem promoure oportunitats per a la presa de decisions, la planificació i la consecució d'objectius en joves i adults amb DI o TEA?

20 de maig de 2022, de 17.30 a 19.30 h