Cicle de trobades pedagògiques del GIEE: Pràctiques educatives que promouen la participació i l’èxit de tothom

Estat matrícula
Matrícula tancada
Modalitat
Formació a distància

Benvinguda

• Directora de l’IDP-ICE UB: Dra. Maria Rosa Buxarrais

• President del GIEE: Dr. David Simó

1a Trobada pedagògica:

«Aportacions de la 12a edició del Manual de l’Associació Americana de Discapacitats i del desenvolupament (AAIDD) a la comprensió i a les pràctiques en el camp de la discapacitat intel·lectual»

Data: divendres 28 de gener, de 17:30 a 19:30 h

Ponents

Dr. Climent Giné

Doctor en Psicologia i professor emèrit de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna - Universitat Ramon Llull.

Ha estat director i psicòleg del CEE Col·legi Sants Innocents i ha ocupat diverses responsabilitats a l’administració educativa (Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya; MEC). Ha estat professor de la FPCEE Blanquerna-URL des de l’any 1995, i en va ser degà de l’any 2004 al gener de 2013. Les seves principals àrees de recerca se centren en l’àmbit dels serveis i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i les seves famílies.

Sr. Josep Font

Pedagog. Director de l’Escola l’Estel “des del curs 1976-77 fins al curs 2016-17” i professor associat de la Universitat de Vic. Director de la revista Reptes. Revista d’Educació Especial i Inclusiva. Treballa en projectes de transformació dels centres d’educació especial i en l’aplicació dels sistema de suports de nivells diferenciats en l’àmbit de la conducta i de la lectura.

En aquesta trobada, el Dr. Climent Giné presentarà el manual i les noves aportacions. a continuació, el Sr. Josep Font exposarà les pràctiques professionals que es deriven de la nova definició, especialment en el camp de l’educació.

Debat i diàleg amb els assistents.

Inscripcions: per a cada Trobada pedagògica, caldrà fer la inscripció seguint l’enllaç corresponent. Les persones sòcies del GIEE gaudiran de matrícula gratuïta a totes tres Trobades pedagògiques. Se’ls enviaran instruccions específiques per a que formalitzin la seva inscripció.

Enllaç d’inscripció: formulari matrícula 1a Trobada pedagògica

Període d’inscripció: de l’11.01.2022 fins al 22-01-2022

2a Trobada pedagògica:

«Docència compartida: instrument d’aprenentatge entre docents i d’atenció a les necessitats de l’alumnat»

Data: divendres 11 de març, de 17:30 a 19:30 h

Ponent

Dr. David Durán

Doctor en Psicologia. Professor agregat de Psicologia de l’Educació a la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB. Coordinador del Grup de Recerca sobre Aprenentatge entre Iguals.

 En aquesta trobada s’abordaran els aspectes següents:

1. Necessitat, evidències i resistències de la col·laboració docent

2. Docència compartida: concepte i formes

3. Avantatges i inconvenients

4. Resistències i com minimitzar-les

5. Dubtes i reptes

Enllaç d’inscripció:  formulari matrícula 2a Trobada pedagògica

Període d’inscripció: de l’11.01.2022 fins al 5-03-2022

3a Trobada pedagògica:

«Autodeterminació en persones amb Discapacitat intel·lectual o TEA: bases per a la intervenció»

Data: divendres 20 de maig, de 17:30 a 19:30 h

Ponent  

Dra. Cristina Mumbardó

Doctora en Psicologia i professora del departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació de la Universitat de Barcelona. El seu àmbit d’investigació resideix en l’avaluació i la millora de la qualitat de vida d’infants i adolescents amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament, i amb trastorn de l’espectre autista (TEA) en els seus diferents contextos de vida. També és col·laboradora de l’Institut Diagnòstic d’Atenció Psiquiàtrica i Psicològica (IDAPP) que dona suport a infants i adolescents amb trastorn de l’espectre autista i les seves famílies.

En aquesta trobada es presentarà el constructe d’autodeterminació, la seva relació amb la qualitat de vida de les persones amb DI i amb TEA, i la situació actual quant a les eines d’avaluació i intervenció de les quals disposem per fomentar l’autodeterminació en els principals contextos de vida: família i context educatiu/laboral. Tot això per intentar respondre la següent pregunta: com podem promoure oportunitats per a la presa de decisions, la planificació i la consecució d’objectius en joves i adults amb DI o TEA?

Enllaç d’inscripció:  formulari matrícula 3a Trobada pedagògica

Període d'inscripció: 11-01-2022 al 16-05-2022

Metodologia

L’activitat es farà en línia mitjançant Google Meet, per aquest motiu és millor que us inscriviu fent servir una adreça –gmail- o XTEC. Es demana que cada persona es connecti des del seu ordinador, amb la càmera encesa i el micròfon tancat fins al moment del debat. Uns dies abans de cada trobada, es facilitarà l’enllaç de Google Meet a les persones inscrites.

A cada trobada pedagògica, després de la ponència  hi haurà un temps de debat i de reflexió entre els assistents i els ponents.

Certificació

Se certificaran 6 hores de formació a les persones que assisteixin a les tres trobades

Preu

El preu de cada trobada és de 10 euros.

Les persones sòcies del GIEE gaudiran de matricula gratuïta a les tres trobades pedagògiques. Se’ls enviaran instruccions específiques per a que formalitzin les seves inscripcions.

Activitat coorganitzada entre el GIEE i l’IDP-ICE de la Universitat de Barcelona

Informació i/o consultes:

idp.cursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.