Introducció a les analítiques de l’aprenentatge al CV-UB per a la millora docent

Estat matrícula
Matrícula tancada
Idioma activitat
Català
Data
Modalitat
Semi-presencial

analitiquesanalitiques