Com dissenyar propostes d'avaluació formativa en línia?

Estat matrícula
Matrícula tancada
Idioma activitat
Català
Data
Modalitat
Semi-presencial

formativaformativa