Curs bàsic de protecció de dades personals

Estat matrícula
Matrícula tancada

OBJECTIUS

 • Contribuir a donar a conèixer una visió general del dret fonamental a la protecció de dades personals en l'activitat universitària.
 • Aportar una perspectiva més en la gestió de projectes que exigeix noves atencions i responsabilitats.
 • Ajudar a adquirir nous coneixements que també poden ser útils en la condició de persones usuàries o afectades.

CONTINGUTS

 • Unitat 0. Presentació i metodologia
 • Unitat 1. El context del curs: la transformació digital
 • Unitat 2. Protecció de dades i seguretat per a què?
 • Unitat 3. Conceptes bàsics.
 • Unitat 4. Quins drets tinc en protecció de dades? (I)
 • Unitat 5. Quins drets tinc en protecció de dades? (II)
 • Unitat 6. Principis del tractament: com hem de tractar les dades?
 • Unitat 7. La seguretat de les dades.
 • Unitat 8. Protecció de dades en la docència i en la recerca.

MODALITAT

En línia. Tot el curs serà asíncron excepte la sessió final de resolució de dubtes.

METODOLOGIA

Autoaprenentatge mitjançant la lectura dels documents i la visualització dels vídeos. Al final de cada unitat hi ha un breu test que cal superar.

Al final del curs se celebrarà un webinar en què el Dr. Ricard Martínez de la Universitat de València resoldrà els dubtes que prèviament s’hagin plantejat al fòrum.

DEDICACIÓ

20 hores aproximadament.

CALENDARI

2a edició: del 26 de setembre al 25 d’octubre de 2022

COST

El cost d’aquest curs és assumit per la Secretaria General.

En el següent enllaç podeu veure el seminari de presentació del curs que es va celebrar el dimecres 18 de maig de 2022: https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/rortizuroz_ub_edu/EdMQM9ZSZNtJtbwi-Gy8HFIB9m-gw0oC8H0oFT90AmYX6g?e=lSgtpy