Què és l'IDP-ICE

Carregant vídeo...


L’Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE) de la Universitat de Barcelona està al servei del desenvolupament professional dels diferents col·lectius del món educatiu, en totes les seves dimensions i tasques.  

L’Institut es va crear l’any 1969, ara fa cinquanta anys, quan es va establir el Decret 1678/1969, de 24 de juliol, sobre la creació dels Instituts de Ciències de l’Educació (BOE n. 195, 15 d’agost de 1969).

Posteriorment, entre els anys 2011 i 2012 va tenir lloc un intens i ric debat sobre el canvi de model i d’orientació de l’Institut que va desembocar en una nova via de treball.

El 8 de juliol de 2018, el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona va aprovar el canvi de denominació de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) per l’Institut de Desenvolupament Professional (IDP). Va ser un canvi important, però la seva funció segueix sent la mateixa: atendre i ajudar en la formació del professorat del Departament d’Ensenyament, del professorat de la nostra Universitat i dels diversos col·lectius que es dediquen a les tasques educatives.

L’IDP està estructurat en diferents seccions que, entre d’altres, desenvolupen tasques com les següents:

  •     Analitzar les necessitats de formació del professorat i dissenyar les propostes d’actuació que es considerin adients.
  •     Promoure i afavorir les innovacions educatives.
  •     Promoure, assessorar i orientar la recerca en tots els àmbits d’actuació de l’Institut.
  •     Coordinar les activitats de recerca que es desenvolupin a l’Institut.
  •     Desenvolupar accions d’assessorament, de publicació i de difusió de bones pràctiques.
  •     Elaborar materials per a la formació en diferents suports.

En el cas del professorat de la Universitat de Barcelona, l’IDP ofereix formació en els tres vessants en els quals pot actuar el professorat: docència, recerca i gestió.

L’Institut promou la formació continuada per obtenir acreditacions, però es marca com a missió principal ajudar i contribuir al desenvolupament –naturalment professional– dels membres de la institució universitària. Ho fa donant suport a les línies marcades des del Rectorat i en sintonia amb els deganats, direccions dels instituts i unitats que demanin qualsevol activitat emmarcada dins les competències de l’IDP.

Des de l’IDP es vol col·laborar i ajudar en una formació «transcendent», transversal i col·laborativa. Una formació per al desenvolupament professional i docent, que sigui alhora aplicable a la tasca docent en general, però que al mateix temps s’adeqüi a les particularitats de cada facultat, de cada grau i de cada disciplina.