8a Jornada IRBio. Seguiments de Biodiversitat: Una eina clau per la conservació i la gestió adaptativa.

10 d’abril de 2024, de 9 a 14 hores
Aula Magna de la Facultat de Biologia UB

Presencial i virtual (a través de Microsoft Teams)

En aquesta jornada, volem donar a conèixer el treball entorn els seguiments i la gestió de la conservació que fan els grups de recerca vinculats a l’IRBio. Durant la jornada es presentaran diferents treballs de seguiments en ecosistemes marins, terrestres i d’aigua dolça, així com noves metodologies i diferents tecnologies que permeten uns treballs més acurats. Els seguiments de la biodiversitat són bàsics per entendre l’estat de les poblacions i els seus hàbitats i poder fer una gestió adaptada als canvis que està patint el nostre patrimoni natural.

 La jornada és oberta i gratuïta, però és necessària la inscripció:

 Més informació i programa

ds