Rebost Professorat UB

Show menu

Titulacions no oficials

Els màsters i postgraus propis* de la Universitat de Barcelona són els títols de postgrau de la UB que, amb una clara vocació d’especialització i aprofundiment, s’enfoquen fonamentalment a aplicar les habilitats i competències adquirides en els estudis previs en l’exercici professional i a permetre una especialització o reorientació.

També s’ofereixen cursos amb una vocació formativa més acadèmica que proporcionen coneixements per a l’especialització o la formació integral i el progrés personal.

ensenyaments

Les facultats de la UB, l’Institut de Formació Continuada (IL3-UB) i els centres adscrits a aquesta Universitat ofereixen més de quatre-cents cursos cada curs acadèmic. És una oferta formativa àmplia i pluridisciplinària que es classifica en quinze àrees temàtiques bàsiques. Els cursos s’imparteixen en modalitat presencial, a distància o en modalitat mixta, el que en anglès s’anomena blended learning i que hem convingut d’anomenar modalitat semipresencial.

* La UB imparteix estudis de postgrau a l’empara de l’art. 34.1 de la Llei orgànica 4/2007, d’universitats. Aquests estudis no tenen el caràcter oficial previst en lart. 34.2 de la mateixa Llei.