Rebost Professorat UB

Show menu

Avaluació de l'activitat docent

En aquesta pàgina trobaràs informació sobre el que necessites per l’avaluació del quinquenni docent:   

:: Convocatòria d’avaluació
Informació sobre el procés d'avaluació de l’activitat docent del professorat, novetats I convocatòries.

:: Qualitat i avaluació de la docència
Documentació, normativa i informació com el manual d’avaluació de l’activitat docent, informes agregats sobre enquestes de l’alumnat I informació sobre la qualitat academicodocent.

:: Avaluació docent
En aquest espai trobaràs tots els recursos, notícies i activitats relacionades amb l'avaluació de l'activitat docent.