University of Barcelona

Information for the student – Advanced Immunology

Practices and Master's Thesis (TFM)

Receiving groups

AREAS

It is understood that the Master Thesis (TFM) of Immunology must give great importance to the student's training in the field of laboratory techniques to learn, to know how to apply the experimental design, to know how to use and benefit for the results. This involves establishing a working hypothesis able to design an experiment and, finally, how to interpret the results and present them properly in order to explain and discuss with the scientific community. In any of the profiles, students will develop a concrete work along the academic year which will consist in 25 ECTS. The work will be closely supervised by the PhD tutor who will be monitoring the development of work. Before beginning, the work must specify the main objective and the development of the experiments to be performed by the student. The experimental phase of work should be complemented with a time of review the literature according to the criterion of the tutor. In the last two months the student will written the work with the usual format of 1) introduction, 2) objective, 3) materials and methods, 4) results, 5) discussion, 6) conclusions, 7) bibliography, following the regulations of the Master Commission. The Master Thesis is presented and defended orally against a commission, whose members are selected by the Master's Commission. The general provisions applicable to the TFM can be found at http://www.giga.ub.edu/acad/gdoc/fitxers/pdf/normes_TFM.pdf
Lines of research for which it has been confirmed that they offer a place to do the TFM in the 2022-23 academic year

Groups that cannot accept master's students in the 2022-23 academic year

UNIVERSITY OF BARCELONA

AUTONOMOUS UNIVERSITY OF BARCELONA

POMPEU FABRA UNIVERSITY (UPF/IMIM)

UNIVERSITY OF LLEIDA

UB – Parc Científic de Barcelona (PCB)

 • Regulació de mecanismes de reparació en macròfags en situació d’immunosenescència.

      Dr. Jorge Lloberas, Associate Professor, Tel. 93 4037166. Email: jlloberas@ub.edu

-  Immunologia translacional.

   Dr. Lluis Santamaría, Professor (UB), Tel. 93 4031160. Email: lfsantama@gmail.com

 

UB - Facultat de Biologia

-  Funció dels sindecans a l’activació T.

   Dr. Enric Espel, Professor Titular, Tel. 93 4021527. Email: eespel@ub.edu

 • Receptors nuclears en el sistema immunitari.

   Dra. Annabel Fernández Valledor, Professora Agregada, Tel. 93 3125044. Email:mailto:afernandezvalledor@ub.edu

  

-  Caracterització de les cèl·lules B autoreactives a la Diabetis tipus I en el model de ratolí NOD.

   Dr. Thomas Stratmann, Professor Agregat, Tel. 93 4039385. Email: thomas.stratmann@ub.edu

UB - Facultat de Medicina - Hospital Clínic

-  Immunoreceptors.

   Dr. Pablo Engel, Professor Titular, Tel. 93 2275400 (ext. 4010). Email: pengel@ub.edu

-  Immunoevasió vírica.

   Dra. Ana Angulo, Professora Associada, Tel. 93 2275400 (ext. 4015). Email: aangulo@ub.edu

 • Receptors de la immunitat innata.

      Dr. Francisco Lozano, Professor Titular, Tel. 93 2275488. Email: flozano@clinic.cat

 • Receptors antigènics quimèrics i immunoteràpia de leucèmies i limfomes (CART19).

   Dr. Manel Juan, Cap de Secció d’Immunoteràpia, Tel. 93 2275463. Email: mjuan@clinic.cat

-  Immunoteràpia cel·lular per a la prevenció i tractament del rebuig en trasplantament renal.

   Dr. Eduard Palou, Facultatiu especialista, Dept. Immunologia, Hospital Clínic, Tel. 93 2273429. Email: epalou@clinic.cat

 • Estudi de la capacitat immunoestimuladora de nanopartícules a cèl·lules dendrítiques humanes.

   Dr. Daniel Benitez, Investigador, Dept. Immunologia, Hospital Clínic,  Email: dbenitezr@clinic.cat

-  Estudi de la resposta immunològica a al·loantígens i estratègies per evitar-la.

   Dr. Jaume Martorell, Facultatiu especialista, Cap de Secció de Trasplantament, Tel. 93 2275490. Email: jmarto@clinic.cat

-  Moduladors de la resposta immunitària. Caracterització de noves molècules que intervenen en l’anafilaxi.

   Dra. Margarita Martín Andorra, Professora Titular, Tel. 93 4020582. Email: martin_andorra@ub.edu

 • Modulació de l’activitat de macròfags mitjançant nanopartícules a la fibrosi hepàtica.

      Dr. Pedro Melgar, Investigador IDIBAPS i Massachusetts Institute of Technology (MIT), Tel. 93 4024524. Email: pmelgar@ub.edu

 

UB – IDIBAPS - Hospital Clínic

   Dr. Antonio Postigo, Investigador ICREA, Tel  Email: idibaps.postigo2@gmail.com

 • Infecció bronquial i immunitat a les malalties respiratòries cròniques.   

   Dra. Rosa Faner, Investigadora FIS, Tel. 93 2271789.  Email: rfaner@clinic.cat

 • Mecanismes d’autoregulació a malalties autoimmunitàries.

   Dr. Pere Santamaria, Investigador IDIBAPS/University of Calgary, Tel. . Email: PESANTAM@clinic.cat

   Dr. Pau Serra, Investigador IDIBAPS, Tel. 932275400 (ext. 4543 i 4563). Email: PSERRA1@clinic.cat

-  Immunopatogènia i vacunes terapèutiques enfront el VIH.

   Dra. Montserrat Plana, Investigadora IDIBAPS, Tel. 93 2275400 (ext. 2447 i 3144). Email: mplana@clinic.cat

 

UB – Facultat de Farmàcia

 • Polifenols i sistema immunitari.

   Dra. Margarida Castell, Catedràtica d’Immunologia, Tel. 93 4024505. Email: margaridacastell@ub.edu

   Dra. Malen Massot, Professora Lectora, Tel. 93 4024505. Email: malen.massot@ub.edu

 • Immunitat durant la gestació i lactància: intervencions nutricionals en models preclínics

   Dr. Francisco J. Pérez-Cano, Professor Titular, Tel. 93 4024505. Email: franciscoperez@ub.edu

   Dra. Maria José Rodríguez-Lagunas, Professora Lectora, Tel. 93 4024505. Email: mjrodriguez@ub.edu

 • Covid-19 i lactància materna.

      Dr. Francisco J. Pérez-Cano, Professor Titular, Tel. 93 4024505. Email: franciscoperez@ub.edu

      Dra. Àngels. Franch, Professora Titular, Tel. 93 4024505 Email: angelsfranch@ub.edu

 • Intervencions enzimàtiques i nutricionals en malaltia celíaca

      Dra. Àngels. Franch, Professora Titular, Tel. 93 4024505 Email: angelsfranch@ub.edu

      Dr. Francisco J. Pérez-Cano, Professor Titular, Tel. 93 4024505. Email: franciscoperez@ub.edu

    

 

UB - IDIBELL - Hospital de Bellvitge

 • Nous immunomoduladors biològics pel tractament de malalties autoimmunitàries

   Dr. Josep M Aran, Investigador, Tel. 93 2607428. Email: jaran@idibell.cat

-  Immunitat protectora contra infeccions mitjançant l'eliminació d'anticossos no neutralitzants contra carbohidrats.

   Dr. Rafael Mañez, Tel. 932 607646. Email: rmanez@idibell.cat

 • Immunitat a l'embrió primerenc: anàlisi de la fagocitosi epitelial mitjançant microscòpia quantitativa d'embrions vius.

Dr. Esteban Hoijman, PhD. Serra Hunter Lecturer (www.embryobioimaging.com). Email: hoijman@ub.edu

 • Immunoteràpia i viroteràpia del càncer.

Dr. Ramon Alemany, Investigador Institut Català d’Oncologia. Tel. 93 2607462. Email: ralemany@iconcologia.net

 

UB - Facultat de Medicina - Hospital de Bellvitge

-  Nucleases en la funció i disfunció del sistema immunitari.

   Dra. Concepció Soler, Professora Agregada, Tel. 93 4039634. Email: concepciosoler@ub.edu

 • Virus Immuno-oncolítics pel tractament del càncer.

   Dr. Juan José Rojas Expósito, Investigador Ramón y Cajal, Tel. 93 4039858. Email: jrojas@ub.edu

 

 

IS Global – Campus Clínic

 • Immunologia i/o vacunologia de la malària.
 • COVID-19. Resposta immunitària natural i vacunal

   Dra. Carlota Dobaño, Investigadora, Tel.  93 2275400 (ext. 4519). Email: Carlota.dobano@isglobal.org

   Dra. Gemma Moncunill, Investigadora, Tel. 93 2275400 (ext. 4569). Email: gemma.moncunill@isglobal.org

 

IBEC – Institut de Bioenginyeria de Catalunya

 • Migració de limfòcits T citotòxics en el càncer colorectal.

     Dra. Elena Martínez, Grup líder, Tel. 93 4039775. Email: emartinez@ibecbarcelona.eu

       Dra. Maria García-Díaz, Investigadora  Tel. 93 4020543. Email: mgarcia@ibecbarcelona.eu

UAB - Campus/Institut de Biotecnologia i Biomedicina (IBB)

 • Paper d’AIRE a la generació de tolerància central. Pèptids citrul·linats presentats per HLA de classe II i resposta T a artritis.

   Dr. Iñaki Álvarez, Prof. Agregat, Tel. 93 5812801. Email: Inaki.Alvarez@uab.cat

 • Cèl·lules T efectores al càncer de mama.

   Dra. Mercè Martí, Professora Titular, Tel. 93 5812801 Email: Merce.Marti@uab.cat

 • Efecte de l’estrès cel·lular en l’immunopeptidoma de les cèl·lules beta pancreàtiques a la Diabetis tipus 1.

   Dra. Carme Roura Mir, Professora Agregada, Tel. 93 5812801. Email: Carme.Roura@uab.cat

-  Implicació de l’envelliment cel·lular en el funcionament del sistema immunitari.

   Dr. José Ramón Palacio, Prof. Lector, Tel. 93 5812806. Email: JoseRamon.Palacio@uab.es

-  Resposta immunitària antitumoral mediada per limfòcits iNKT: estudis in vivo.

   Dr. Raúl Castaño, Prof. Agregat, Tel. 93 5814802. Email: Raul.Castano@uab.es

-  Reconeixement hoste-patogen a vertebrats. Vacunes antivíriques a salut animal. Desenvolupament de biosensors.               Dra. Nerea Roher, Professora Agregada, Tel. 93 581 2805. Email: nerea.roher@uab.cat

 

UAB – Facultat de Veterinària- Centre de Recerca Experimental en Sanitat Animal (CRESA)

 • Immunologia i desenvolupament de vacunes enfront a patògens importants en salut animal i malalties compartides (zoonosi). Dr. Fernando Rodríguez, Investigador IRTA (CRESA), Tel. 93 5814562. Email: fernando.rodriguez@irta.cat
 • Immunologia en leishmaniosis canina o felina.

   Dra. Laia Solano, Professora Agregada, Tel. 93 5818533. Email: laia.solano@uab.cat

                                                                                                                                                 

UAB - Hospital Universitari Germans Trias i Pujol – Institut de Recerca Germans Trias (IGTP)

 • Identificació de biomarcadors de resposta a immunoteràpia en autoimmunitat i càncer.
 • Neuroimmunologia. Immunoteràpia amb cèl·lules dendrítiques tolerogèniques en autoimmunitat

      Dra. Eva Martínez Cáceres, Prof. Agregada, Tel. 93 4978666. Email:  emmartinez.germanstrias@gencat.cat

 • Immunologia de la diabetis: immunoteràpies

   Dra. Marta Vives, Prof. Associada, Investigadora biomèdica, Tel. 93 5543050 (ext. 6380 o 6381). Email: mvives@igtp.cat  

 • Inducció i caracterització de cèl·lules B reguladores amb finalitats terapèutiques. Noves estratègies terapèutiques en el trasplantament renal. Dra. Marcela Franquesa. Tel. 93 497 8676 Email: mfranquesa@igtp.cat
 • Redefinició de la interacció entre cèl·lules dendrítiques i cossos apoptòtics. Immunitat o tolerància.

   Dr. Francesc Borràs, Prof. Associat, Tel. 93 4978666. Email: feborras@igtp.cat  

- Model experimental de tuberculosi.

   Dr. Pere-Joan Cardona, Prof. Agregat Interí, Microbiologia, Fundació IGTP, Tel. 93 4978653. Email: pj.cardona@gmail.com

- Biomarcadors associats a la tuberculosi.

  Dra. Cristina Vilaplana, Prof. Associada, Dept. Microbiologia, Fundació IGTP, Tel. 93 4978677. Email: cvilaplana@gmail.com

- Immunitat innata en malaltia hepàtica: noves oportunitats diagnòstiques i terapèutiques.

  Dra. Mª Rosa Sàrrias, Investigadora FIS, Fundació IGTP, Tel. 93 4978693. Email: mrsarrias@igtp.cat

-  Mecanismes transcripcionals  que controlen l’hematopoesi normal i la leucèmia.

   Dr. Sergi Cuartero, Investigador Josep Carreras Research Institute, Tel. 93 557 28 00 (ext. 4227). Email:           scuartero@carrerasresearch.org (https://www.carrerasresearch.org/en/transcriptional-dynamics-in-leukemia_129664)

 • Paper de la senyalització del receptor d’endocannabinoides CB1 en macròfags a la fibrosi pulmonar idiopàtica.

Dra. Raquel Guillamat Prats, Investigadora Miguel Servet, Tel. 93 5543050 (ext. 6411). Email: rguillamat@igtp.cat

 

UAB - Banc de Sang i Teixits (BST)

-  Immunoteràpia antivírica.

   Dr. Francesc Rudilla, Facultatiu especialista, Tel. 93 5573500 (ext. 3646). Email: frudilla@bst.cat

- Tipificació HLA i d’altres gens d’interès per al transplantament. Seqüenciació de Tercera Generació.

      Dra. M José Herrero, Facultatiu especialista, Tel. 34 93 5573500 (ext. 6745).  Email: mherrero@bst.cat

 

UAB - Hospital de la Santa Creu i Sant Pau - Institut Investigació Biomèdica Sant Pau (IIB Sant Pau)

 • Processos inflamatoris i resposta innata.

      Dra. Silvia Vidal, Professora Associada, Investigadora, Fundació HSP, Tel. 93 2919017. Email: svidal@santpau.es

-  Estudis genètics i moleculars en immunodeficiències primàries.

   D. Oscar de la Calle, Facultatiu Especialista, Prof. Associat, Tel. 93 2919017. Email: oscar.delacalle@uab.cat

-  Resposta a superantígens en autoimmunitat i càncer.

   Dr. Cándido Juárez, Cap de Servei, Prof. Associat, Tel. 93 2919017. Email: cjuarez@hsp.santpau.es          

 • Malalties autoimmunitàries.

   Dra. Laura Martínez, Facultativa especialista, Prof. Associada, Tel. 93 5537383 Email: lmartinezma@santpau.cat

 • Immunoregulació de la cèl·lula leucèmica.

   Dra. Esther Moga, Professora Associada, Servei Immunologia, Tel. 93 5537384. Email: mmoga@santpau.cat

 • Resposta inflamatòria en pacients d'ictus isquèmics amb aterosclerosi carotídia.

      Dra. Sonia Benítez. Tel. 93-5537595. Email: sbenitez@santpau.cat

 

UAB - Hospital Universitari Vall d’Hebron

 • Patologia del Sistema del Complement. Autoanticossos enfront de proteïnes del complement.

      Dr. Manuel Hernández, Facultatiu especialista, Professor Associat, Tel. 93 4893842. Email: manhernandez@vhebron.net

      Dra. Romina Dieli Crimi. Facultativa especialista, Tel. 93 4893842. Email: rieli@vhebron.net

 • Immunodeficiències i Immunogenètica. Estudis moleculars i d'associació genètica en malalties de base immunològica.

      Dr. Roger Colobran, Professor Associat UAB, VHIR, Tel. 655 540347. Email: rogercol@yahoo.com

 • Biomarcadors en immunopatologia. Estudi de citocines inflamatòries en patologia hospitalària.

     Dr. Manuel Hernández, Facultatiu especialista, Professor Associat, Tel. 93 4893842. Email: manhernandez@vhebron.net

     Dra. Clara Franco Jarava. Facultativa especialista, Tel. 93 274 69 83. Email: cfranco@vhebron.net

 • Estudi de la patogènia de l’esclerosi múltiple. Cerca de noves dianes i aproximacions terapèutiques.

      Dra. Carmen Espejo, Tel. 934893599. Email: carmen.espejo@vhir.org

 • Disseny d’immunoteràpies per neoplàsies hematològiques.

      Dra. Marta Crespo Maull,  Investigadora, Tel. 932543450 (ext. 8667). Email: mcrespo@vhio.net

 • Caracterització transcriptòmica, epigenètica i funcional de pacients amb Síndrome hemofagocítica secundària.

      Dra. Mónica Martínez Gallo, Facultativa especialista, Tel. 93 2746983. Email: monica.martinez.gallo@uab.cat

- Caracterització dels reservoris VIH latents a cèrvix. 

   Dra. Meritxell Genescà, VHIR, Tel. 93 2746140 x4167. Email: meritxell.genesca@vhir.org, http://mgenesca.wordpress.com/

- Recerca de noves teràpies immunomoduladores dirigides a curar el SIDA.

   Dra. Maria J. Buzon, Investigadora VHIR, Tel. 93 4894167. Email: mariajose.buzon@vhir.org

 • Aplicació de tècniques de biologia molecular i de detecció d’anticossos per a l’estudi i diagnòstic de l’anafilaxi.

     Dra. Laura Viñas, Facultativa especialista, Tel. 93 2746983. Email: lvinas@vhebron.net

 

UAB - Institut de Recerca de la Sida (IRSICAIXA)

 • Immunodeficiència i SIDA; Immunopatogènia i vacunes del VIH

      Dr. Xavier Martínez Picado, Investigador ICREA, Tel. 93 4656374. Email: jmpicado@irsicaixa.es

 • Immunopatogènesi. Cerca de fàrmacs inhibidors de la interacció entre el virus del VIH i les cèl·lules dendrítiques.

   Dr. Julià Blanco, Investigador FIS, Tel. 93 4656374. Email: jblanco@irsicaixa.es

 • Variabilitat i evolució genètica de virus RNA: VIH i hepatitis C.

   Dr. Miguel Ángel Martínez, Investigador FIS, Tel. 93 4656374. Email: mmartinez@irsicaixa.es

 • Persistència del VIH i control immunològic.

      Dra. Julia García Prado, Investigadora Grup VIRIEVAC, Tel. 93 4656374. Email: jgarciaprado@irsicaixa.es

Departament de Ciències de la Salut i de la Vida

 • Paper de les cèl·lules NK en la resposta al citomegalovirus humà (HCMV).

   Dr. Miguel López-Botet, Catedràtic d’Immunologia, Tel. 93 3160386. Email: lbotet@imim.es.

   Dra. Elisenda Alari, Investigadora, Tel.          . Email: elialari@gmail.com

 • Paper de les cèl·lules NK en la resposta a tumors.

   Dra. Aura Muntasell, Investigadora. Tel. 93 3160811. Email: amuntasell@imim.es

 

-  Mecanismes de senyalització i expressió gènica reguladors del paper de l’estrès a la plasticitat i diferenciació de limfòcits T.

   Dr. José Aramburu, U. d’Immunologia, Tel. 93 3160809. Email: jose.aramburu@upf.edu

-  Noves dianes proinflamatòries integrades a la cascada de senyals intracel·lulars de resposta als receptors TLR.

   Dra. Cristina López-Rodríguez, U. d’Immunologia, Tel. 93 3160810. Email: cristina.lopez-rodriguez@upf.edu

 • Estudi del perfil de classes i subclasses d'immunoglobulines secretades i el seu paper biològic en la inflamació.

Dr. Andrea Cerutti. Clinical and Translational Research Program. Tel. 93 3160457. Email: acerutti@imim.es

 • Cèl·lules B en la manca de resposta primària i secundària a la teràpia anti-TNF a la colitis ulcerosa

Dra. Giuliana Magri, Investigadora, Clinical and Translational Research Program. Tel. 93 3160457. Email: gmagri@imim.es

 

Institut Municipal d'Investigació Mèdica (IMIM)-Hospital del Mar

 • Resposta immunitària a la vacunació enfront SARS-CoV-2 i estudi de l’efecte modulador de mediadors d’inflamació.

   Dr. Ramon Gimeno, Investigador, Servei d’Immunologia. Email: rgimeno@imim.es

-  Modulació de la resposta immunitària per les proteïnes PARP en càncer.

Dr. José Yélamos, Investigador, Tel. jyelamos@imim.es

 • Immunologia del trasplantament renal.

   Dra. Marta Crespo Barrio, Cap Servei Nefrologia. Tel.      Email: mcrespo@psmar.cat

Facultat de Medicina - Departament de Medicina Experimental

- Models animals de diabetis autoimmunitària.
Dr. Joan Verdaguer, Prof. Agregat, Tel. 973 702958. Email:
joan.verdaguer@mex.udl.cat
Dra. Concepció Mora, Prof. Agregada, Tel. 973 702210. Email: conchi.mora@mex.udl.cat

Share: