Seguretat Alimentària

Pràctiques externes

El Màster de Seguretat Alimentària no té pràctiques externes curriculars.

Veure tota la informació al Treball final de Màster (Pràcticum)

Les pràctiques extracurriculars són voluntàries, no formen part del pla d'estudis i no tenen reconeixement en crèdits acadèmics.

En tot cas, les pràctiques només es poden fer mitjançant un conveni entre la Universitat, l'Empresa i l'Estudiant.

Per realitzar les practiques extracurriculars s'han de complir els requisits següents:

* Estar matriculat en un dels ensenyaments del Campus de l'Alimentació Torribera - Facultat de Farmàcia.

* Tenir el 50% dels crèdits superats en ensenyaments de Grau

* No tenir cap incidència econòmica a la matrícula.

* No estar vinculats laboralment amb l'empresa.

* Si feu pràctiques extracurriculars i esteu en disposició d'acabar els estudis de Grau o Màster durant el curs, no podreu tramitar el títol fins la finalització de les pràctiques.

* Les pràctiques extracurriculars podeu iniciar-les en qualsevol període dins del curs acadèmic. A aquests efectes s'entén que el curs acadèmic oficial de la UB finalitza el dia 14 de setembre.

* Les pràctiques extracurriculars tenen una durada màxima de 750 hores per curs acadèmic.

* La realització de les pràctiques en cap cas no produeix obligacions pròpies d'un contracte laboral entre els estudiants i les empreses o institucions.

Per accedir a la pagina web de FeinaUB cliqueu aquí