1 UB » Exàmens de tipus test » Qüestionaris en línia Qüestionaris en línia – Retrucs

Qüestionaris en línia

En general, totes les aplicacions de generació de qüestionaris permeten triar entre una àmplia varietat de tipus de preguntes: des de les d’opció múltiple, veritat o fals, resposta breu, etc., fins a sistemes més dinàmics que permeten arrossegar i deixar anar elements o preguntes amb fórmules i operacions matemàtiques.

Qüestionaris i formularis d’aprenentatge

Més enllà dels formularis de Google o Microsoft, hi ha altres plataformes per elaborar qüestionaris en línia dissenyades sobretot per a l’àmbit de l’ensenyament. Totes tenen com a objectiu l’avaluació dels coneixements que marqui el docent. És interessant, però, veure les diferències i les opcions de cadascuna. Plickers. Els qüestionaris es conceben com un joc per avaluar. […]

Pregunta i avalua amb el Microsoft Forms

Sovint, per qüestions laborals o acadèmiques, tenim la necessitat de fer consultes, de sondejar informacions, de plantejar enquestes, d’avaluar, etc. En aquest sentit, una eina interessant, de la qual disposem els membres de la Universitat de Barcelona, és el Microsoft Forms. Si ja coneixeu els formularis de Google, no tindreu cap mena de problema per fer servir els de Microsoft, ja que són molt semblants tant en aparença com en funcionament. […]

Recopila informació amb els formularis de Google

Google té una eina per crear i compartir enquestes, qüestionaris i formularis en línia que permet recollir informació de manera eficient i organitzada. És senzilla i intuïtiva, i a més és totalment gratuïta. Només heu d’iniciar la sessió amb un compte de Google i entrar a l’entorn de formularis. Podeu seleccionar el tipus de pregunta que voleu fer i donar respostes tancades alternatives, entre d’altres. […]

Exàmens en línia segurs amb el Safe Exam Browser

Les proves d’avaluació en línia han fet necessàries noves fórmules per garantir la integritat i seguretat de tot el procés. S’ha de dir que no hi ha res infal·lible, i igual que passa en una prova presencial sempre es poden trobar maneres de copiar. Per això, convé plantejar-se mètodes, eines i recursos diferents. Les […]

Els qüestionaris del Campus Virtual

Els qüestionaris del Campus Virtual permeten crear proves, exàmens o tests d’autoavaluació, a partir del banc de preguntes de cada curs o assignatura. Hi ha una àmplia varietat de tipus de preguntes per triar: des de les més tradicionals d’opció múltiple, de veritat o fals, de resposta breu, d’emplenar buits o de relacionar, fins a preguntes més dinàmiques que permeten arrossegar i deixar anar text i imatges o preguntes amb fórmules i operacions matemàtiques. […]