terminologia

El multicercador lèxic i el multicercador gramatical, els nous multicercadors

El 2008, des dels Serveis Lingüístics, vam posar a l’abast dels usuaris dos multicercadors creats amb tecnologia de Google que permetien fer recerques restringides a recursos terminològics i lingüístics. Aquests multicercadors, que van esdevenir un projecte interuniversitari subvencionat per la Generalitat de Catalunya, estaven pensats per aplegar respectivament diferents fonts de referència normativa i de criteris lingüístics, i recursos complementaris de les eines de referència terminològica. […]
sens-dubte

Sens dubte, la resposta a les consultes de llengua i terminologia de la UB

El Sens dubte és el portal de consultes lingüístiques i terminològiques dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona. Està en funcionament des de final del 2007 i ja ha rebut més de 3.000 consultes, de les quals n’hi ha unes 1.800 que són públiques. Està pensat per donar resposta a dues necessitats: a) facilitar que els membres de la comunitat universitària puguin plantejar qualsevol dubte lingüístic o terminològic que tinguin, i b) recollir totes les decisions puntuals preses pels tècnics i col·laboradors durant el desenvolupament habitual de la seva professió. […]

UBTERM, la terminologia de les disciplines de la Universitat

L’UBTERM és el portal de consulta dels vocabularis i diccionaris terminològics publicats pels Serveis Lingüístics i elaborats amb la participació del professorat i l’alumnat de la Universitat de Barcelona. Té, com a objectiu principal, facilitar als usuaris la forma correcta d’un terme en català, castellà i anglès (i a vegades en altres llengües). […]

Llenguatge d’especialitat a la universitat

El canal UBTV ha publicat quatre vídeos que formen part de la col·lecció Llenguatge d’especialitat a la universitat. Comunicar les disciplines acadèmiques. Hi trobareu, entre d’altres, qüestions generals de redacció de les disciplines acadèmiques, característiques dels termes especialitzats i recursos per dominar el llenguatge d’especialitat. La col·lecció també s’ha fet en llengua anglesa: Specialist Language at University. […]

normativacomptable.cat, una eina per dur la comptabilitat en català

El web normativacomptable.cat conté, actualitzats, els textos consolidats de la normativa comptable vigent, publicada en català i en castellà en els diaris i butlletins oficials, en totes les versions al llarg dels anys. Ara i ací, tots aquests textos es presenten tant en català com en castellà i, també, en versió bilingüe. […]

Joan March
Enginyer industrial; creador del web normativacomptable.cat

Cercaterm, el cercador de termes del TERMCAT

El Cercaterm és el cercador terminològic del TERMCAT, el centre de terminologia de la llengua catalana, creat el 1985 per la Generalitat de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans. Aquest cercador permet consultar el repositori més gran de terminologia catalana, en bona part constituït per obres produïdes pel mateix centre, però que també inclou obres d’altres organismes. […]

PANACE@, un remei per als dubtes en la traducció de textos mèdics

Si us heu d’enfrontar a la correcció o traducció de textos d’àmbit mèdic, us pot ser útil conèixer Panace@, que és la revista oficial de l’Associació Internacional de Traductors i Redactors de Medicina i Ciències Afins (Tremédica). Aquesta revista tracta de diversos aspectes de la medicina, el llenguatge i la traducció científica. […]

Realiter estrena portal

Realiter és una xarxa de terminologia fundada el 1993 amb l’objectiu principal d’afavorir un desenvolupament harmònic de les llengües neollatines, tenint en compte el seu origen comú. Es tracta d’una xarxa de treball col·laboratiu: persones, institucions i organismes que treballen de manera activa en terminologia, com ara els mateixos Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona. […]

Recursos multilingües: Grand dictionnaire terminologique

Un altre recurs multilingüe que pot ser útil per trobar solucions per al català, tot i no contenir-lo, és el Grand dictionnaire terminologique (GDT), banc de dades terminològiques de l’Oficina Quebequesa de la Llengua Francesa, que conté fonamentalment correspondències terminològiques entre l’anglès i el francès. El GDT és l’eina principal de la normalització del francès al Quebec i, per tant, es tracta d’una eina comparable al Cercaterm del Termcat. […]