terminologia

normativacomptable.cat, una eina per dur la comptabilitat en català

El web normativacomptable.cat conté, actualitzats, els textos consolidats de la normativa comptable vigent, publicada en català i en castellà en els diaris i butlletins oficials, en totes les versions al llarg dels anys. Ara i ací, tots aquests textos es presenten tant en català com en castellà i, també, en versió bilingüe. […]

Joan March
Enginyer industrial; creador del web normativacomptable.cat

Cercaterm, el cercador de termes del TERMCAT

El Cercaterm és el cercador terminològic del TERMCAT, el centre de terminologia de la llengua catalana, creat el 1985 per la Generalitat de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans. Aquest cercador permet consultar el repositori més gran de terminologia catalana, en bona part constituït per obres produïdes pel mateix centre, però que també inclou obres d’altres organismes. […]

PANACE@, un remei per als dubtes en la traducció de textos mèdics

Si us heu d’enfrontar a la correcció o traducció de textos d’àmbit mèdic, us pot ser útil conèixer Panace@, que és la revista oficial de l’Associació Internacional de Traductors i Redactors de Medicina i Ciències Afins (Tremédica). Aquesta revista tracta de diversos aspectes de la medicina, el llenguatge i la traducció científica. […]

Realiter estrena portal

Realiter és una xarxa de terminologia fundada el 1993 amb l’objectiu principal d’afavorir un desenvolupament harmònic de les llengües neollatines, tenint en compte el seu origen comú. Es tracta d’una xarxa de treball col·laboratiu: persones, institucions i organismes que treballen de manera activa en terminologia, com ara els mateixos Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona. […]