terminologia

El portal CiT de l’IEC: terminologia accessible per a tothom

El portal CiT (Terminologia de Ciències i Tecnologia) és fruit d’un projecte de recerca nascut l’any 2004 de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans. La finalitat d’aquest portal és posar a l’abast de la comunitat científica la terminologia de ciències i tecnologia generada per l’Institut d’Estudis Catalans i institucions vinculades. […]

Diccionario de términos médicos

El Diccionario de términos médicos (DTM) és un diccionari electrònic d’accés lliure i gratuït de la Reial Acadèmia Nacional de Medicina d’Espanya que conté uns 52.000 termes de les ciències mèdiques.  El DTM s’adreça a professionals del món de la medicina i camps afins i també a redactors mèdics i traductors. […]

El Grand dictionnaire terminologique, a l’aparador

L’Oficina quebequesa de la llengua francesa ha estrenat la Vitrine linguistique, una interfície de consulta de les dues principals eines de normalització del francès al Quebec pel que fa a l’establiment de les formes lingüísticament correctes: la Banque de dépannage linguistique (BDL) i el Grand dictionnaire terminologique (GDT). La BDL és un recurs que permet resoldre qüestions relatives a la gramàtica, l’ortografia, la puntuació, la tipografia i altres aspectes relacionats amb la redacció de textos. […]

UNTERM, la base de dades terminològica de les Nacions Unides 

La UNTERM és una base de dades de consulta global de la terminologia de les Nacions Unides en les sis llengües oficials de l’organisme (anglès, castellà, rus, xinès, àrab i francès). Aquesta terminologia procedeix dels diferents organismes que integren l’ONU i, en molts casos, forma part de bases de dades específiques d’algunes d’aquestes entitats. […]

Dicciomed, un diccionari mèdic amb molta història

La llarga tradició de la medicina occidental s’ha escrit en llengües clàssiques. Encara que en els darrers segles el llatí hagi perdut el pes que anteriorment havia tingut com a llengua vehicular de la cultura i la ciència, el vocabulari mèdic ha mantingut vives les llengües clàssiques, grec i llatí, en els formants cultes dels seus termes. […]
iate

IATE, la base de dades terminològica dels traductors de la Unió Europea

La IATE (Interactive Terminology for Europe) és una base de dades terminològica de la Unió Europea alimentada, principalment, pels traductors i terminòlegs de les institucions europees. Està pensada per recollir tota la terminologia dels textos oficials en les diferents llengües en què es treballa, amb l’objectiu de facilitar les tasques de traducció. […]

Enciclopedia.cat i Diccionari.cat, els nous portals del Grup Enciclopèdia

El Grup Enciclopèdia presenta els nous webs d’Enciclopèdia.cat, el portal del coneixement en llengua catalana, i Diccionari.cat, els diccionaris en línia del Grup Enciclopèdia, que milloren l’accés al contingut i l’experiència d’ús dels usuaris. Aquesta estrena coincideix amb el 25è aniversari dels primers portals digitals del Grup Enciclopèdia: la Hiperenciclopèdia, origen de l’actual Enciclopèdia.cat, […]

Guillem Carbonell, màrqueting digital d’Enciclopèdia Catalana
Núria Bort, Diccionaris d’Enciclopèdia Catalana

El multicercador lèxic i el multicercador gramatical, els nous multicercadors

El 2008, des dels Serveis Lingüístics, vam posar a l’abast dels usuaris dos multicercadors creats amb tecnologia de Google que permetien fer recerques restringides a recursos terminològics i lingüístics. Aquests multicercadors, que van esdevenir un projecte interuniversitari subvencionat per la Generalitat de Catalunya, estaven pensats per aplegar respectivament diferents fonts de referència normativa i de criteris lingüístics, i recursos complementaris de les eines de referència terminològica. […]

El web del TERMCAT

El web del TERMCAT ofereix un conjunt de recursos especialment útils per a professionals de la llengua i de qualsevol altre àmbit d’especialitat amb necessitats relacionades amb la terminologia. La part central del web està dedicada al Cercaterm, la interfície de consulta que dona accés al conjunt més ampli de termes en català, amb equivalents en altres llengües i normalment amb definicions i altra informació. […]

Xavier Fargas
Cap de Comunicació del TERMCAT

Sens dubte, la resposta a les consultes de llengua i terminologia de la UB

El Sens dubte és el portal de consultes lingüístiques i terminològiques dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona. Està en funcionament des de final del 2007 i ja ha rebut més de 3.000 consultes, de les quals n’hi ha unes 1.800 que són públiques. Està pensat per donar resposta a dues necessitats: a) facilitar que els membres de la comunitat universitària puguin plantejar qualsevol dubte lingüístic o terminològic que tinguin, i b) recollir totes les decisions puntuals preses pels tècnics i col·laboradors durant el desenvolupament habitual de la seva professió. […]