1 UB » Retrucs UB » Retrucs » Cercadors terminològics Cercadors terminològics – Retrucs

Cercadors terminològics

L’ús dels termes adequats redueix l’ambigüitat i garanteix la concisió, la claredat i la precisió tan necessàries en aquests textos. En aquest sentit, hi ha diversos cercadors terminològics que permeten comprovar que els termes són adequats, tant des del punt de vista de la disciplina com de la llengua en què es planteja l’examen.

UBTERM, la terminologia de les disciplines de la Universitat

L’UBTERM és el portal de consulta dels vocabularis i diccionaris terminològics publicats pels Serveis Lingüístics i elaborats amb la participació del professorat i l’alumnat de la Universitat de Barcelona. Té, com a objectiu principal, facilitar als usuaris la forma correcta d’un terme en català, castellà i anglès (i a vegades en altres llengües). […]

Cercaterm, el cercador de termes del TERMCAT

El Cercaterm és el cercador terminològic del TERMCAT, el centre de terminologia de la llengua catalana, creat el 1985 per la Generalitat de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans. Aquest cercador permet consultar el repositori més gran de terminologia catalana, en bona part constituït per obres produïdes pel mateix centre, però que també inclou obres d’altres organismes. […]